tho ve cong thuc luong giac

 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Bắt được trái ngược tang
Sin phía trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang đần dột
Bị cos đè cho tới. (cot@ = cos@:sin@)
Version 2:
Bắt được trái ngược tang
Sin phía trên cos
Côtang cãi lại
Cos phía trên sin!

Bạn đang xem: tho ve cong thuc luong giac

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

Cos đối, sin bù, phụ chéo cánh, không giống pi tan

Cosin của nhị góc đối bởi nhau; sin của nhị góc bù nhau thì bởi nhau; phụ chéo cánh là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc bại liệt, tan góc này = cot góc kia; tan của nhị góc rộng lớn kém cỏi pi thì cân nhau.

CÔNG THỨC CỘNG
Cos nằm trong cos bởi nhị cos cos
cos trừ cos bởi trừ nhị sin sin
Sin nằm trong sin bởi nhị sin cos
sin trừ sin bởi nhị cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ dàng òm.

CÔNG THỨC NHÂN BA

Nhân tía một góc ngẫu nhiên,
sin thì tía tứ, cos thì tứ tía,
dấu trừ bịa đặt thân mật nhị tớ, lập phương khu vực tứ,
... thế là ok.

6.Công thức tất tả đôi:
+Sin gấp rất nhiều lần = 2 sin cos
+Cos gấp rất nhiều lần = bình cos trừ bình sin
= trừ 1 nằm trong nhị lượt bình cos
= nằm trong 1 trừ nhị lượt bình sin
+Tang tất tả đôi
Tang song tớ lấy song tang (2 tang)
Chia 1 trừ lại bình tang, rời khỏi ngay tắp lự.


Cách lưu giữ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb là

tan một tổng nhị tầng phía trên cao rộng
trên thượng tằng tan nằm trong tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai vệ hùng

CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG

Cos cos nửa cos-cộng, nằm trong cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng nằm trong sin-trừ

CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH

sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu song cô song chàng
còn tan tử nằm trong song tan (hoặc là: tan tổng lập tổng nhị tan)
một trừ tan tích hình mẫu đem thương sầu
gặp hiệu tớ chớ lo lắng,
đổi trừ trở thành nằm trong ghi thâm thúy vô lòng
Một phiên phiên bản không giống của câu Tan bản thân cùng theo với tan tớ, bởi sin 2 đứa bên trên cos tớ cos bản thân... là

tanx + tany: tình bản thân nằm trong lại tình tớ, sinh rời khỏi nhị người con bản thân con cái ta

tanx - tan y: tình bản thân hiệu với tình tớ sinh rời khỏi hiệu bọn chúng, con cái tớ con cái mình

CÔNG THỨC CHIA ĐÔI (tính theo đòi t=tg(a/2))
Sin, cos hình mẫu như là nhau chả khác
Ai cũng là một trong những nằm trong bình bại liệt (1+t^2)
Sin thì tử đem nhị bại liệt (2t),
cos thì tử có một trừ bình bại liệt (1-t^2).

 
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Sao Đi Học ( Sin = Đối / Huyền)
Cứ Khóc Hoài ( Cos = Kề / Huyền)
Thôi Đừng Khóc ( Tan = Đối / Kề)
Có Kẹo Đây ( Cotan = Kề/ Đối)

Sin : đến lớp (cạnh đối - cạnh huyền)
Cos: ko hư hỏng (cạnh đối - cạnh huyền)
Tang: cấu kết (cạnh đối - cạnh kề)
Cotang: kết đoàn (cạnh kề - cạnh đối)

Tìm sin lấy đối phân tách huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền phân tách nhau
Còn tang tớ hãy tính sau
Đối bên trên, kề bên dưới phân tách nhau rời khỏi liền
Cotang cũng dễ thưởng thức tiền
Kề bên trên, đối bên dưới phân tách ngay tắp lự là ra

Xem thêm: cách tạo động lực

Sin bù, cos đối, rộng lớn kém cỏi pi tang, phụ chéo cánh.
+Sin bù :Sin(180-a)=sina
+Cos đối :Cos(-a)=cosa
+Hơn kém cỏi pi tang :
Tg(a+180)=tga
Cotg(a+180)=cotga
+Phụ chéo cánh là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc bại liệt, tg góc này = cotg góc bại liệt.

Công thức tổng quát tháo rộng lớn về sự việc rộng lớn kém cỏi pi như sau:
Hơn kém cỏi bội nhị pi sin, cos
Tang, cotang rộng lớn kém cỏi bội pi.
Sin(a+k.2.180)=sina ; Cos(a+k.2.180)=cosa
Tg(a+k180)=tga ; Cotg(a+k180)=cotga
*sin bình + cos bình = 1
*Sin bình = tg bình bên trên tg bình nằm trong 1.
*cos bình = 1 bên trên 1 nằm trong tg bình.
*Một bên trên cos bình = 1 nằm trong tg bình.
*Một bên trên sin bình = 1 nằm trong cotg bình.
(Chú ý sin *; cos @ ; tg @ ;cotg * với những vết * và @ là bọn chúng đem tương quan nhau vô CT trên


DIỆN TÍCH

Muốn tính diện tích S hình thang
Đáy rộng lớn, lòng nhỏ xíu tớ đem nằm trong vào
Rồi đem nhân với đàng cao
Chia song sản phẩm thế nào thì cũng rời khỏi.

Muốn dò la diện tích S hình vuông vắn,
Cạnh nhân với cạnh tớ thông thường chẳng sai
Chu vi tớ tiếp tục học tập bài xích,
Cạnh nhân với tứ đem sai khi nào.
Muốn dò la diện tích S hình tròn trụ,
Pi nhân nửa đường kính, bình phương tiếp tục trở thành.


Nguyên tắc nhằm 2 tam giác bởi nhau
Con gà con cái, gân cổ gáy, cúc cù cu
(cạnh khía cạnh, khía cạnh góc, cạnh cạnh cạnh)

-------------------------------------------------------

Xem thêm: điểm cao môn vật lí 12

Tho ve sầu cong thuc luong giac rat de nho

Tho ve sầu cong thuc luong giac rat de nho

Theo Thethaohangngay