Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 (CHÍNH XÁC NHẤT)

Vừa qua quýt, Sở GD&ĐT vẫn công phụ vương công văn 1515/BGDĐT-QLCL | Hướng dẫn tổ chức triển khai đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2023. Trong số đó sở hữu vấn đề rất rất cần thiết được rất nhiều các bạn sỹ tử quan hoài đó là thời gian ngoan ĐK đua trung học phổ thông Quốc gia 2023.

Bạn đang xem: Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 (CHÍNH XÁC NHẤT)

Bài ghi chép xem thêm thêm:

  • Hướng dẫn Đăng ký tham dự cuộc thi trung học phổ thông Quốc gia 2023
  • Ghi phiếu Đăng ký tham dự cuộc thi chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023

Thời gian ngoan ĐK đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 – Công phụ vương đầu tiên của Sở GD&ĐT

Thời gian ngoan ĐK đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 được quy toan bên trên Công văn 1515/BGDĐT-QLCL vì thế Sở GD&ĐT công phụ vương ngày 07/4/2023 như sau:

Từ ngày 04/5/2023 cho tới 17h00 ngày 13/5/2023:

– Thí sinh đang được học tập lớp 12 năm học tập 2022-2023 triển khai đăng ký tham gia dự thi trung học phổ thông Quốc gia 2023 trực tuyến hoặc trực tiếp;

– Thí sinh tự tại triển khai đăng ký tham gia dự thi trung học phổ thông Quốc gia 2023 trực tiếp; Đơn vị đăng ký tham gia dự thi thu làm hồ sơ đăng ký tham gia dự thi và phiên bản photo CMND/CCCD, nhập tài liệu của sỹ tử lên Hệ thống quản lý và vận hành đua (thí sinh rất có thể nộp phong suy bì sở hữu dán kèm cặp tem ghi rõ ràng vị trí và vấn đề người nhận nếu mà thấy cần thiết thiết).

– Sau khi vẫn triển khai xong việc nhập tài liệu đăng ký tham gia dự thi lên bên trên khối hệ thống quản lý và vận hành đua, Đơn vị đăng ký tham gia dự thi in vấn đề của sỹ tử kể từ Hệ thống quản lý và vận hành đua, uỷ thác cho tới nhà giáo căn nhà nhiệm hoặc là kẻ được cắt cử tổ chức triển khai cho tới học viên nhằm thanh tra rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất 17h00 ngày 13/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký tham gia dự thi cần được triển khai xong việc nhập Hồ sơ đăng ký tham gia dự thi chất lượng nghiệp trung học phổ thông cho tới sỹ tử tự tại. Sở GD&ĐT triển khai xong việc thanh tra rà soát lại điểm bảo lưu của sỹ tử và sửa đổi những sơ sót làm hồ sơ đăng ký tham gia dự thi (nếu có) muộn nhất cho tới ngày 19/5/2023.

thoi-gian-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-2023-1

Chậm nhất vào trong ngày 22/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký tham gia dự thi nên triển khai xong những công việc: 

  • In Phiếu đăng ký tham gia dự thi + Phiếu đăng ký tham gia dự thi số 1 + Phiếu đăng ký tham gia dự thi số 2 của sỹ tử đang được học tập bên trên lớp 12 năm học tập 2022-2023; 
  • Ký thương hiệu, đóng góp vệt lên bên trên những phiếu đăng ký tham gia dự thi vẫn in; 
  • Lưu Phiếu đăng ký tham gia dự thi số 1 bên trên Đơn vị ; 
  • Giao lại Phiếu đăng ký tham gia dự thi số 2 cho tới sỹ tử.

Chậm nhất vào trong ngày 06/6/2023:

Các Đơn vị đăng ký tham gia dự thi cần thiết triển khai xong những việc làm sau:

– Thu Phiếu ĐK xét thừa nhận TN trung học phổ thông, làm hồ sơ xét thừa nhận TN trung học phổ thông và làm hồ sơ hưởng trọn ưu tiên nhập xét tuyển chọn ĐH, CĐ; nhập tài liệu xét thừa nhận TN trung học phổ thông và tài liệu về ưu tiên nhập xét tuyển chọn ĐH, CĐ của sỹ tử lên Hệ thống quản lý và vận hành đua.

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!

Ngay sau khoản thời gian vẫn nhập kết thúc tài liệu, in vấn đề của sỹ tử lấy kể từ Hệ thống quản lý và vận hành đua, uỷ thác cho tới nhà giáo căn nhà nhiệm hoặc là kẻ được cắt cử tổ chức triển khai cho tới học viên thanh tra rà soát lại và ký xác nhận.

– Kiểm tra làm hồ sơ đăng ký tham gia dự thi TN trung học phổ thông và những làm hồ sơ sở hữu tương quan cho tới Kỳ đua, đánh giá ĐK tham dự cuộc thi của từng sỹ tử, xác nhận tư cơ hội sỹ tử, ra quyết định ko cho tới sỹ tử tham gia kỳ đua còn nếu không đầy đủ ĐK và làm hồ sơ hợp ý lệ; bên cạnh đó, thông tin thẳng cho tới đến sỹ tử.

Sau cơ, in Danh sách sỹ tử đăng ký tham gia dự thi TN trung học phổ thông theo gót trật tự a, b, c,… của thương hiệu sỹ tử theo gót lớp/trường so với chúng ta sỹ tử đang được học tập lớp 12 năm học tập 2022-2023, theo gót đối tượng người tiêu dùng so với chúng ta sỹ tử tự tại.

– Các Sở GDĐT, những ngôi trường trung học tập phổ thông chỉ dẫn nhằm sỹ tử sở hữu CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu trước lúc ĐK đua.

Trong tình huống nếu như sỹ tử tự tại không tồn tại CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu và mã toan danh, Hệ thống quản lý và vận hành đua tiếp tục gán cho tới sỹ tử cơ một mã số bao gồm 12 ký tự động nhằm quản lý và vận hành.

Những sỹ tử sở hữu nguyện vọng ĐK nhằm xét tuyển chọn ĐH, CĐ thì nên ĐK số Smartphone, tin nhắn của tớ khi đăng ký tham gia dự thi.

*Lưu ý: Thí sinh vẫn ĐK sơ tuyển chọn nên dùng CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu thống nhất lúc đăng ký tham gia dự thi TN trung học phổ thông, ĐK sơ tuyển chọn và ĐK xét tuyển chọn ĐH, CĐ.

– Trong thời hạn đăng ký tham gia dự thi TN trung học phổ thông, sỹ tử sở hữu nguyện vọng ĐK xét tuyển chọn ĐH, CĐ cần thiết khai báo bên trên ứng dụng không thiếu, đúng đắn những vấn đề kèm cặp minh triệu chứng theo gót quy toan và chỉ dẫn bên trên phần Phụ lục XVII nhằm hưởng trọn ưu tiên nhập xét tuyển chọn sinh ĐH – CĐ.

– Hồ sơ, ghi nhận thừa kế ưu tiên, khuyến nghị tương quan cho tới xét thừa nhận chất lượng nghiệp trung học phổ thông cần được được sỹ tử nộp cho tới Đơn vị đăng ký tham gia dự thi muộn nhất vào trong ngày 31/5/2023.

Đơn vị đăng ký tham gia dự thi sở hữu trách móc nhiệm thanh tra rà soát và tra cứu vớt vấn đề cung ứng vì thế CSDL vương quốc về dân sinh sống ( phía trên Hệ thống quản lý và vận hành thi) nhằm xác nhận về diện ưu tiên theo gót điểm ở thông thường trú cho tới sỹ tử.

– Đơn vị đăng ký tham gia dự thi nên phụ trách bảo vệ Phiếu đăng ký tham gia dự thi số 1, Phiếu ĐK xét thừa nhận TN trung học phổ thông, làm hồ sơ xét thừa nhận TN trung học phổ thông tất nhiên, Danh sách sỹ tử đăng ký tham gia dự thi nhằm xuất trình kịp lúc đáp ứng cho tới công tác làm việc điều tra, đánh giá, công tác làm việc xét thừa nhận TN trung học phổ thông và đòi hỏi thay thế (nếu có);

Bàn uỷ thác lại cho tới Sở GDĐT Danh sách đăng ký tham gia dự thi, Phiếu đăng ký tham gia dự thi so với sỹ tử đang được là học viên lớp 12 năm học tập 2022-2023 hoặc túi làm hồ sơ đăng ký tham gia dự thi TN trung học phổ thông (có phiên bản sao CCCD|CMND|ĐDCN|Hộ chiếu) so với sỹ tử tự tại.

⇒ Như vậy, Thời gian ngoan ĐK đua trung học phổ thông Quốc gia 2023 là từ thời điểm ngày 04/5/2023 cho tới 17h00 ngày 13/5/2023.

Xem thêm: 30/04 Cơ hội để teen 2k bứt phá điểm số, vượt lên hàng trăm đối thủ