Tính chất của andehit xeton Môn Hóa lớp 11

Mục lục
1, Định nghĩa, cấu tạo, phân loại và danh pháp của andehit – xeton
2, Tính hóa học vật lí
3, Tính hóa học hóa học
4, Điều chế và phần mềm của andehit – xeton

Bạn đang xem: Tính chất của andehit xeton Môn Hóa lớp 11

1, Định nghĩa, cấu tạo, phân loại và danh pháp của andehit – xeton

  • Định nghĩa: Andehit là hợp ý hóa học hữu nhưng lại phân tử sở hữu nhóm CH=O links thẳng với nguyên vẹn tử hidro hoặc nguyên vẹn tử cacbon.

Nhóm -CH=O là group chức của andehit (gọi là group cacbondehit)

  • Cấu trúc của group cacbonyl:

Nhóm >C=O được gọi là group cacbonyl: 

  • Phân loại: Andehit và xeton được phân thực hiện 3 loại dựa trên cấu trúc gốc hidrocacbon: No, ko no, thơm

– Andehit no: CH– CH = O

– Andehit ko no: CH2 = CH – CH = O

– Andehit thơm: C6H5CH = O

– Xeton no: CH3 – CO – CH3

– Xeton thơm: CH– CO – C6H5

  • Danh pháp: 

– Danh pháp của andehit:

Tên thay cho thế: Tên hidrocacbon theo đòi mạch chủ yếu + al, mạch chủ yếu chứa chấp group – CH = O, đặt số 1 kể từ group bại.

Tên thường thì của một trong những andehit đơn giản và giản dị được gọi như bảng bên dưới đây:

Lưu ý: Andehit thơm nức đầu dãy C6H= O được gọi là benzanđehit (anđehit benzoic).

– Danh pháp của xeton:

Tên thay cho thế: Tên của hidrocacbon ứng + on, mạch chủ yếu chứa chấp group >C=O, đặt số 1 từ trên đầu lại gần group bại.

Tên gốc chức: Tên 2 gốc hidrocacbon bám với group >C=O và kể từ xeton.

Lưu ý: xeton thơm nức đầu dãy C6H5COCH3 gọi là axetonphenon (metyl phenyl xeton).

2, Tính hóa học vật lí

Fomanđehit và axetanđehit đều là những hóa học khí ko color, sở hữu hương thơm xốc, tan nhiều nội địa và những dung môi cơ học.

Axeton là hóa học lỏng dề cất cánh tương đối, tan vô hạn nội địa và nhiều hóa học cơ học không giống. Nhiệt nhiệt độ chảy và sức nóng team sôi của andehit và axeton cao hơn nữa đối với những hidrocacbon nằm trong nguyên vẹn tử C nhập phân tử, song thấp rộng lớn đối với ancol sở hữu nằm trong số C.

Mỗi anđehit hoặc xeton thông thường sở hữu hương thơm riêng không liên quan gì đến nhau, ví dụ điển hình xitral sở hữu hương thơm sả, axeton sở hữu hương thơm thơm nức nhẹ nhõm, menton sở hữu hương thơm bạc hà, anđehit xinamic sở hữu hương thơm quế.

3, Tính hóa học hóa học

3.1 Phản ứng cộng:

  • Phản ứng công nước, nằm trong hidro xianua:

Hidro xianua nằm trong nhập group cacbonnyl tạo nên trở thành thành phầm bền là xianohidrin.

Liên kết song C = O ở fomandehit phản xạ nằm trong nước, song thành phầm đưa đến sở hữu 2 group OH nằm trong bám nhập nguyên vẹn tử C nên links ko bền, ko tách được thoát ra khỏi hỗn hợp.

Phương trình phản ứng 

  • Phản ứng nằm trong hidro (phản ứng khử):

Andehit tính năng với hidro (Ni đun nóng) đưa đến ancol bậc I

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

Xeton nằm trong hidro (Ni đun nóng) đưa đến ancol bậc II.

Phương trình phản ứng:

3.2 Phản ứng oxi hóa

  • Tác dụng với ion bạc nhập hỗn hợp amoniac:

B1: Thực hiện nay thử nghiệm, cho tới hỗn hợp amoniac nhập vào ống thử chứa chấp hỗn hợp bạc nitrat cho tới khi kết tủa sinh đi ra bị hòa tan.

B2: Cho thêm vô bại hỗn hợp axetandehit, đun rét tiếp tục thấy xuất hiện nay lớp tráng bạc như gương ở trở thành ống thử. Ta gọi này là phản xạ tráng bạc. Phương trình phản ứng:

Với phản xạ này, người tớ dùng làm nhận ra andehit, nhằm tráng gương hoặc tráng ruột phích.

  • Tác dụng với brom, kali pemanganat

Thí nghiệm 1: Nhỏ nước brom nhập những hỗn hợp sau:

Dung dịch axetandehit: Màu nước brom bị mất mặt.

Dung dịch axeton: Màu nước brom vẫn tồn tại.

Thí nghiệm 2: Nhỏ hỗn hợp kali pemaganat nhập những hỗn hợp sau:

Dung dịch axetanđehit, color tím bị mất mặt.

Dung dịch axeton, color tím vẫn tồn tại.

Phương trình phản ứng:

4, Điều chế và phần mềm của andehit – xeton

4.1 Điều chế

  • Điều chế kể từ ancol: Người tớ lão hóa nhẹ nhõm ancol bậc I, bậc II vì chưng CuO nhằm pha chế andehit và xeton.

Trong công nghiệp, fomandehit được pha chế bằng phương pháp lão hóa metanol (nhờ lão hóa bầu không khí ở sức nóng chừng 600 cho tới 700 chừng C + Xúc tác Cu và Ag). 

  • Điều chế kể từ hidrocacbon:

Oxi hóa etilen nhằm phát triển axetandehit: 

Oxi hóa ko trọn vẹn metan nhằm phát triển fomandehit:

Oxi hóa cumen tiếp sau đó chế hòa với axit sunfuric:

Xem thêm: trường chuẩn quốc tế

4.2 Ứng dụng của andehit – xeton

Axetanđehit được dùng làm phát triển axit axetic.

Axeton được sử dụng thực hiện dung môi trong các việc phát triển nhiều loại hóa hóa học, bao gồm polime, thực hiện hóa học dầu nhằm tổ hợp đi ra nhiều hóa học hữu ban ngành trọng khác ví như clorofom, iodofom, bisphenol – A,…
Fomanđehit dùng làm phát triển poliphenolfomanđehit (làm hóa học dẻo), sử dụng nhập tổ hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.
Dung dịch 37−40% fomanđehit nội địa gọi là fomalin (hoặc fomon) dùng làm dìm xác động vật hoang dã, nằm trong domain authority, tẩy uế, vô trùng,…