Tính chất của ankin Môn Hóa lớp 11

1, Khái niệm, đồng phân, danh pháp của ankin

Khái niệm: Ankin với công thức tổng quát mắng của mặt hàng đồng đẳng là: CnH2n-2 (n2). Ankin là hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử với links 3.

Đồng phân của ankin: Các hóa học kể từ C4 trở lên đường với đồng phân địa điểm links phụ vương, kể từ C5 trở lên đường với đồng phân mạch C. Riêng C2H2 và C3Hkhông với đồng phân ankin.

Bạn đang xem: Tính chất của ankin Môn Hóa lớp 11

Danh pháp của ankin: 

  • Danh pháp thông thường của ankin được gọi như sau: thương hiệu gốc ankyl links với nguyên vẹn tử C của links phụ vương + axetilen
  • Danh pháp thay cho thế của ankin được gọi như sau: số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + số chỉ địa điểm links phụ vương + in

2, Các đặc điểm của ankin

Tính hóa học vật lí của ankin: Ankin nhẹ nhõm rộng lớn nước và ko sôi nội địa. Có sức nóng chừng sôi, sức nóng nhiệt độ chảy, với lượng riêng rẽ tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Tính hóa chất của ankin: 

  • Các phản xạ nằm trong của ankin:

CnH2n-2 + 2H2  CnH2n + 2 (điều khiếu nại Ni, sức nóng độ)

CnH2n + 2Br2  CnH2nBr4

CnH2n-2+ 2HX  CnH2nX2

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!

  • Phản ứng dime hóa và trime hóa

  • Phản ứng thế vị ion kim loại

Chú ý: Người tớ người sử dụng phản xạ thế ion sắt kẽm kim loại nhằm nhận ra ank – 1 – in với những hidrocacbon và những ankin không giống. Bởi vì như thế chỉ mất những ank – 1 – in với phản xạ bên trên (tương tự động như axetilen).

  • Phản ứng lão hóa của ankin

Ankin làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím như thể anken. Ankin cháy nhập bầu không khí, tạo ra tớ khí cacbonic, nước và sức nóng.

3, Điều chế và phần mềm của ankin

Trong công nghiệp, người tớ pha chế ankin kể từ metan:

Xem thêm: điểm cao môn vật lí 12

Trong chống thực nghiệm, người tớ pha chế axetilne bằng phương pháp cho CaC2 tính năng với nước. 

Anxetilen được sử dụng thực hiện đèn xì nhằm bàn, hạn chế sắt kẽm kim loại, là nguyên vật liệu cần thiết nhằm pha chế nhiều hóa học cơ học.