Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại Môn Hóa lớp 12

1, Tính hóa học cơ vật lý của sắt kẽm kim loại.

a, Tính hóa học chung

  • Tính dẫn năng lượng điện như: Ag, Cu, Au, Al, Fe.
  • Tính dẫn nhiệt độ.
  • Tính ánh kim.
  • Tính mềm như Au.

b, Tính hóa học riêng rẽ.

Tính cứng: Cứng nhất là sắt kẽm kim loại Cr, mượt nhất là Cs.

Bạn đang xem: Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại Môn Hóa lớp 12

Nhiệt nhiệt độ chảy: Kim loại khó khăn rét mướt chảy nhất là W, dễ dàng rét mướt chảy nhất là Hg.

Khối lượng riêng:

  • Kim loại nhẹ nhõm đem lượng riêng rẽ D < 5 gam/cm3
  • Kim loại nặng nề đem lượng riêng rẽ D > 5 gam/cm3

2, Tính hóa chất.

a, Tác dụng với phi kim.

  • Tác dụng với oxi: 
  • Tác dụng với clo: 
  • Tác dụng với lưu huỳnh: 

b, Tác dụng với hỗn hợp axit.

Tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: sắt kẽm kim loại tiếp tục lên số lão hóa tối đa và thực hiện thụ động hóa Al, Fe, Cr,…

KL + (H2SO4 đ, HNO3) -> muối + thành phầm khử (SO2, NO, NO2, H2S ….) + H2O
c, Tác dụng với nước.

Xem thêm: Đã mở cửa đặt chỗ PEN I 2018 Teen 2k mau vào “đặt gạch”

d, Tác dụng với hỗn hợp muối hạt muốn tạo trở thành sắt kẽm kim loại tự tại.

3, Dãy năng lượng điện hóa của kim loại:

Trong sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại, những sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần và tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Xem thêm: mừng năm mới teen 2k

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại Dự kiến được chiều của phản xạ thân thuộc nhì cặp lão hóa – khử: hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục thực hiện lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn sinh rời khỏi hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn và hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập lớp 12.