Tính chất và cấu tạo hạt nhân Môn Vật lí Lớp 12

Tổng hợp lí thuyết về cấu trúc phân tử nhân, những dạng bài bác tập dượt tương quan cho tới cấu trúc phân tử anh hùng lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử

Cấu tạo nên phân tử nhân, vật lí 12
Cấu tạo nên phân tử nhân, vật lí 12

LÝ THUYẾT VỀ CẤU TẠO HẠT NHÂN VẬT LÍ 12 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Cấu tạo nên phân tử nhân

 • Nguyên tử được cấu trúc vì chưng những electron và phân tử nhân.
 • Hạt nhân được tạo nên trở thành vì chưng nhì loại phân tử là proton và nơtron; nhì loại phân tử này mang tên công cộng là nuclôn.
 • Có độ dài rộng cực kỳ nhỏ (10-14÷10-15)
 • Kí hiệu: \(_Z^AX\)

Bạn đang xem: Tính chất và cấu tạo hạt nhân Môn Vật lí Lớp 12

Trong đó:

 • X: thương hiệu vẹn toàn tử
 • Z: số hiệu vẹn toàn tử (là địa điểm của phân tử nhân nhập bảng tuần trả hóa học)
 • Số phân tử proton = số phân tử electron = số Z
 • A: số khối = số proton + số nơtron
 • Cấu tạo nên những phân tử sơ cấp: \(_{ – 1}^0e;{\rm{ }}_1^1p;{\rm{ }}_0^1n\)

Đồng vị phân tử nhân

Đồng vị (cùng vị trí) là những vẹn toàn tử giống nhau về số Z khác nhau về số A

Ví dụ: Hiđro sở hữu 3 đồng vị:

 • Hiđro thông thường \(_1^1H\)(, cướp 99,99% hiđro thiên nhiên)
 • Hiđro nặng trĩu \(_1^2H\)( còn được gọi là Đơteri \(_1^2D\), cướp 0,015% hiđro thiên nhiên)
 • Hiđro siêu nặng trĩu \(_1^3H\)(còn được gọi là Triti \(_1^3T\); phân tử nhân này sẽ không bền, thời hạn sinh sống khoảng chừng 10 năm)

Khối lượng phân tử nhân

– Đơn vị của lượng phân tử nhân: u

Đơn vị u có mức giá trị bằng \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng vẹn toàn tử của đồng vị \(_6^{12}C\); cụ thể

\(1{\rm{ }}u = \dfrac{1}{{12}}{m_C} = {1,66055.10^{ – 27}}kg\)

– Khối lượng phân tử nhân: \(_Z^AX\)

Khối lượng vẹn toàn tử X: mX = mp + mn + me

Khối lượng của vẹn toàn tử cực kỳ nhỏ, lượng của electron lại nhỏ rộng lớn lượng của những nuclon rộng lớn 1000 lần

=> cũng có thể coi lượng vẹn toàn tử ≈ lượng phân tử nhân => \({m_X} = Z{m_p} + (A – Z){m_n}\)

Xem thêm: Hôm nay là ngày cuối teen 2k được giảm 15% học phí PEN I

Năng lượng của phân tử nhân vẹn toàn tử

– Công thức Anxtanh xác lập tích điện của phân tử nhân vẹn toàn tử: E = mc2

Trong đó:

 • c = 3.108 (m/s) là véc tơ vận tốc tức thời của khả năng chiếu sáng nhập chân không
 • \(m = \dfrac{{{m_0}}}{{\sqrt {1 – \dfrac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}\) lượng vẹn toàn tử
 • m0: lượng vẹn toàn tử Lúc đứng yên tĩnh.
 • v: véc tơ vận tốc tức thời của phân tử nhân

– Đơn vị của tích điện phân tử nhân: eV (1eV = 1,6.10-19J) => 1u ≈ 931,5 MeV/c2

Mô hình phân tử nhân vẹn toàn tử của Rutherford

Cấu tạo nên của vẹn toàn tử = phân tử nhân ở bên trên lõi những electron vận động xung xung quanh, Cấu tạo nên phân tử nhân bao gồm proton và nơtron

CÁC DẠNG BÀI TẬP CẤU TẠO HẠT NHÂN

Dạng 1: Xác tấp tểnh Cấu tạo nên phân tử nhân lần số proton, electron, notron và nucleon nhập phân tử nhân.

Công thức cấu trúc của phân tử nhân X: \(_Z^AX\)

 • X: thương hiệu vẹn toàn tử
 • Z: số hiệu vẹn toàn tử (là địa điểm của phân tử nhân nhập bảng tuần trả hóa học)
 • Số phân tử proton = số phân tử electron = số Z
 • A: số khối = số proton + số nơtron

Dạng 2: Xác tấp tểnh thể tích, năng lượng điện, tỷ lệ năng lượng điện, lượng riêng biệt của phân tử nhân

 • Nếu coi phân tử nhân là khối cầu thì thể tích phân tử nhân là: \(V = \dfrac{{4\pi }}{3}{R^3}\)
 • Bán kính: \(R = {1,2.10^{ – 15}}\sqrt(3){A}\)
 • Điện tích phân tử nhân: \(Q = Z{.1,6.10^{ – 19}}C\)
 • Khối lượng riêng biệt phân tử nhân: \(D = \dfrac{m}{V}\)
 • Mật chừng năng lượng điện phân tử nhân: \(\sigma  = \dfrac{Q}{V}\)
 • Nếu một yếu tố chất hóa học là lếu hợp ý n nhiều đồng vị thì lượng khoảng của nó:
 • m = a1m1 + a2m2 + … + anmn
 • với ai, mi lần lượt là nồng độ và lượng của đồng địa điểm i
 • Trong tình huống chỉ nhì đồng vị: \(m = x{m_1} + (1 – x){m_2}\) với x là nồng độ của đồng vị 1.

Dạng 3: Khối lượng, tích điện, động năng

– Khối lượng: \(m = \dfrac{{{m_0}}}{{\sqrt {1 – \dfrac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}\)

– Hệ thức năng lượng: \(E = m{c^2} = \dfrac{{{m_0}}}{{\sqrt {1 – \dfrac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}{c^2}\)

– Động năng: \({{\rm{W}}_d} = E – {E_0} = \left( {m – {m_0}} \right){c^2} = {m_0}{c^2}\left( {\dfrac{1}{{\sqrt {1 – \dfrac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }} – 1} \right)\)

Trong đó:

 • m: lượng phân tử nhân Lúc vận động với véc tơ vận tốc tức thời v
 • m0: lượng ban sơ của phân tử nhân ở tình trạng đứng yên
 • c = 3.108 m/s : véc tơ vận tốc tức thời của ánh sáng

Xem thêm: đề thi THPTQG 2018