Toán 10 Bổ trợ kiến thức môn toán lớp 10

Sách bài bác tập dượt Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì chưng những tác giả: Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn.

Bạn đang xem: Toán 10 Bổ trợ kiến thức môn toán lớp 10

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối trí thức với cuộc sống) bao gồm nhị tập dượt, là tư liệu hỗ trợ cho tới sách giáo khoa TOÁN 10 cỗ Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày và được ghi chép vì chưng nằm trong một nhóm ngũ người sáng tác.
BÀI TẬP TOÁN 10 được biên soạn theo như đúng cấu hình chương, bài bác như nhập sách giáo khoa nhằm mục đích cung ứng cho những em một khối hệ thống bài bác tập dượt đa dạng và phong phú, hỗ trợ cho tới sách giáo khoa. Mỗi bài học kinh nghiệm đều phải sở hữu phần tóm lược những kỹ năng nên nhớ, những kĩ năng giải toán quan trọng trải qua những ví dụ minh hoạ vượt trội và phần đề bài bác tập dượt bao gồm những bài bác tập dượt được tinh lọc cẩn trọng, theo như đúng đòi hỏi của Chương trình. Cuối từng chương sở hữu những bài bác tập dượt trắc nghiệm và bài bác tập dượt tự động luận tổ hợp, nhằm mục đích ôn tập dượt và khối hệ thống hoá kỹ năng, kĩ năng của tất cả chương. Cuối sách là phần câu nói. giải, chỉ dẫn, đáp số cho những bài bác tập dượt.
BÀI TẬP TOÁN 10 bám sát những đòi hỏi cần thiết đạt của Chương trình mới nhất môn Toán, mặt khác bổ sung cập nhật thực hiện phong phú tăng những loại bài bác tập dượt quí phù hợp với từng nội dung nhập sách giáo khoa, nhất là những bài bác tập dượt lý thuyết phần mềm, nhập thực tiễn đưa hoặc trong số môn học tập tương quan, nhằm mục đích trở nên tân tiến năng lượng quy mô hoá toán học tập và năng lượng giải quyết và xử lý yếu tố toán học tập. BÀI TẬP TOÁN 10 canh ty những em gia tăng, trở nên tân tiến và nâng lên những kỹ năng, kĩ năng đang được học tập, gần giống tạo hình và trở nên tân tiến năng lượng toán học tập ứng.
Với cấu hình và lý thuyết vì vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 tiếp tục là một trong tư liệu không thể không có cho tới toàn bộ những em học viên dùng sách giáo khoa TOÁN 10 nằm trong cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 10 cũng khá hữu ích cho tới toàn bộ học viên lớp 10, mặc dù học tập theo gót bất kể cuốn sách giáo khoa nào là.

Xem thêm: bảng tuần hoàn Hóa học lớp 10

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập thích hợp và những luật lệ toán bên trên tụ hợp.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng nhập tam giác.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa mở màn.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhị vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một trong những.
Bài 10. Vectơ nhập mặt mũi phẳng phiu toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ.
Bài tập dượt cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số tầm và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân giã.
Bài tập dượt cuối chương V.
LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.
Chương I.
Chương II.
Chương III.
Chương IV.
Chương V.

Xem thêm: thi cử