trắc nghiệm hóa học lớp 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bạn đang xem: trắc nghiệm hóa học lớp 11

Trắc nghiệm bài xích 25: Ankan

Trắc nghiệm bài xích 26: Xicloankan

Trắc nghiệm bài xích 27: Luyện tập luyện : Ankan và xicloankan

Trắc nghiệm chương 5: Hidrocacbon no 

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Trắc nghiệm bài xích 29: Anken

Trắc nghiệm bài xích 30: Ankađien

Trắc nghiệm bài xích 31: Luyện tập luyện Anken và ankađien

Trắc nghiệm bài xích 32 Ankin

Trắc nghiệm chương 6: Hidrocacbon ko no

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM, NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

Trắc nghiệm bài xích 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm ngát khác

Trắc nghiệm bài xích 36 Hidrocacbon thơm

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

Trắc nghiệm bài xích 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Trắc nghiệm chương 7: Hidrocacbon thơm ngát, mối cung cấp hidrocacbon vạn vật thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Trắc nghiệm bài xích 40: Ancol

Trắc nghiệm bài xích 41: Phenol

Trắc nghiệm bài xích 42: Luyện tập luyện dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Trắc nghiệm chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Trắc nghiệm bài xích 44: andehit xeton

Trắc nghiệm bài xích 45: Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài xích 46: Luyện tập luyện andehit, axeton và axit cacboxylic

Trắc nghiệm chương 9: Andehit - xeton - axitcacboxylic

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10