Trọn bộ tài liệu ôn thi lịch sử THPT Quốc gia

Dưới đó là hoàn toàn cỗ Tài liệu ôn đua Lịch sử trung học phổ thông Quốc gia tuy nhiên BUTBI đang được biên soạn không thiếu, kỹ lưỡng nhằm gửi cho tới chúng ta sỹ tử sẵn sàng lao vào kỳ đua trung học phổ thông (kỳ đua đại học) đẫy thách thức. Các các bạn hãy ghi ghi nhớ những kiến thức và kỹ năng với nhập bài xích và vận dụng nó vào bài xích đua của tôi nhé!

Tham khảo hoàn toàn cỗ tư liệu ôn đua Lịch sử đua trung học phổ thông Quốc gia tại:

Bạn đang xem: Trọn bộ tài liệu ôn thi lịch sử THPT Quốc gia

 • Kiến thức Lịch sử đua thpt quốc gia
 • Cấu trúc đề đua trung học phổ thông Quốc gia môn lịch sử
 • Ôn đua trung học phổ thông Quốc gia môn lịch sử

I. Trọn cỗ đề cương ôn tập luyện lịch sử vẻ vang lớp 12 mang đến sỹ tử đua trung học phổ thông Quốc gia

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Của Thế Giới Mới Sau Cuộc Chiến Tranh Thế Giới chuyến Thứ II (1945 – 1949)

 • Bài 1: Sự tạo hình trật tự động của toàn cầu mới mẻ sau trận đánh giành toàn cầu chuyến loại nhì (từ 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và Những Nước Đông Âu (từ 1945 – 1991). Liên Bang Nga (từ 1991 – 2000)

 • Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (từ 1945 – 2000) Liên Bang Nga (từ 1991 – 2000)

Chương III: Những Nước Phi, Á và Mĩ Latinh (từ 1945 – 2000)

 • Bài 3: Những nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Những nước bấm Độ và Đông Nam Á
 • Bài 5: Những nước Mĩ Latinh và Châu Phi

Chương IV: Nhật Bản. Tây Âu, Mỹ (từ 1945 – 2000)

 • Bài 6: Nước Mĩ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (từ 1945 – 2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế nhập và sau thời gian cuộc chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học tập – technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hoá

 • Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và Xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX
 • Bài 11: Tổng kết lịch sử vẻ vang toàn cầu văn minh từ thời điểm năm 1945 cho tới năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 CHO ĐẾN NĂM 2000

Chương I: nước ta Từ Năm 1919 Cho Đến Năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc bản địa dân căn nhà ở nước ta tao từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc bản địa dân căn nhà ở nước ta tao từ thời điểm năm 1925 cho tới năm 1930

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Cho Đến Năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mệnh trong vòng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào dân căn nhà trong vòng 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải hòa dân tộc bản địa cùng theo với tổng khởi nghĩa mon Tám (từ 1939-1945) Nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa thành lập.

Chương III: nước ta từ thời điểm năm 1945 cho tới năm 1954

 • Bài 17: Nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa kể từ sau hôm 2-9-1945 cho tới trước hôm 19-12-1946.
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến cả nước ngăn chặn bọn thực dân Pháp (từ 1946-1950)
 • Bài 19: Cách cải cách và phát triển của cuộc kháng chiến cả nước ngăn chặn thực dân Pháp (từ 1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước kháng thực dân Pháp kết đôn đốc (từ 1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Cho Đến Năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng xã hội căn nhà nghĩa ở phía miền Bắc, đấu giành ngăn chặn đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn ở phía miền Nam (từ 1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân nhì miền thẳng pk ngăn chặn đế quốc Mỹ xâm lăng, dân chúng miền bắc nước ta vừa vặn phát hành vừa vặn pk (từ 1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển nền kinh tế-xã hội ở phía miền Bắc, giải hòa trọn vẹn dân chúng miền Nam (từ 1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Cho Đến Năm 2000

 • Bài 24: nước ta trong mỗi năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Đế quốc Mỹ, cứu giúp nước năm 1975
 • Bài 25: nước ta xây đắp nền căn nhà nghĩa xã hội và đấu giành đảm bảo tổ quốc (từ 1976-1986)
 • Bài 26: Đất nước bên trên đàng thay đổi tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội (từ 1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết lịch sử vẻ vang nước ta từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 2000

II. Câu vấn đáp thời gian nhanh môn lịch sử vẻ vang lớp 12 dựa vào những kể từ khóa

Câu vấn đáp thời gian nhanh Lịch sử lớp 12 được phân tách làm Lịch sử nước ta Lịch sử Thế giới. Trong đó:

Lịch sử nước ta và đã được phân thành 5 giai đoạn:

1/ Giai đoạn 1919 – 1930

2/ Giai đoạn 1930 – 1945

3/ Giai đoạn 1945 – 1954

4/ Giai đoạn 1954 – 1975

5/ Giai đoạn 1975 – 2000

Lịch sử Thế giới được trở thành những chương:

Xem thêm: học phí pen i

1/ Trật tự động 2 cực kỳ Ianta

2/ Liên xô và những nước Đông Âu – Liên bang Nga

3/ Á, Phi, Mỹ La tinh

4/ Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản

5/ Quan hệ quốc tế sau 1945

6/ Cách mạng khoa học tập – technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hoá

III. 400 câu trắc nghiệm phần “Lịch sử thế giới” lớp 12 mang đến sỹ tử đua trung học phổ thông Quốc gia (có đáp án)

IV. Sơ thiết bị trí tuệ kiến thức và kỹ năng lịch sử vẻ vang lớp 12 mang đến kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia

V. Các mốc sự khiếu nại cần thiết mang đến phần lịch sử vẻ vang nước ta Lúc đua trung học phổ thông Quốc gia

Chương I: nước ta kể từ Năm 1919 cho tới năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc bản địa dân căn nhà ở nước nước ta từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc bản địa dân căn nhà ở nước nước ta từ thời điểm năm 1925 cho tới năm 1930

Chương II: nước ta từ thời điểm năm 1930 cho tới năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mệnh trong vòng kể từ 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào dân căn nhà trong vòng kể từ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải hòa dân tộc bản địa và cuộc tổng khởi nghĩa mon Tám (từ 1939-1945) Nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa rời khỏi đời

Chương III: nước ta từ thời điểm năm 1945 cho tới năm 1954

 • Bài 17: Nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa kể từ sau hôm 2-9-1945 cho tới trước hôm 19-12-1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến cả nước ngăn chặn thực dân Pháp (từ 1946-1950)
 • Bài 19: Cách cải cách và phát triển của cuộc kháng chiến cả nước ngăn chặn bọn thực dân Pháp (từ 1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến cả nước ngăn chặn thực dân Pháp kết đôn đốc (từ 1953-1954)

Chương IV: nước ta từ thời điểm năm 1954 cho tới năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng xã hội căn nhà nghĩa ở phía miền Bắc, đấu giành ngăn chặn đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn ở phía miền Nam (từ 1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân nhì miền thẳng pk ngăn chặn đế quốc Mỹ xâm lăng, dân chúng miền bắc nước ta vừa vặn phát hành và vừa vặn pk (từ 1965-1973)
 • Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển nền kinh tế-xã hội ở phía miền Bắc, giải hòa trọn vẹn phía miền Nam (từ 1973-1975)

Chương V: nước ta từ thời điểm năm 1975 cho tới năm 2000

 • Bài 24: nước ta nhập năm đầu sau thắng lợi vinh quang của cuộc kháng chiến kháng Mỹ, cứu giúp nước năm 1975
 • Bài 25: nước ta xây đắp nền căn nhà nghĩa xã hội và đấu giành đảm bảo tổ quốc (từ 1976-1986)
 • Bài 26: Đất nước nước ta bên trên đàng thay đổi tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội (từ 1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết lịch sử vẻ vang nước ta từ thời điểm năm 1919 cho tới năm 2000

VI. Các mốc sự khiếu nại cần thiết mang đến phần lịch sử vẻ vang toàn cầu Lúc đua trung học phổ thông Quốc gia

Chương I: Sự tạo hình trật tự động toàn cầu mới mẻ sau trận đánh giành toàn cầu chuyến loại nhì (từ 1945-1949)

Chương II: Các nước Đông Âu và Liên Xô (từ 1945-1991). Liên bang Nga (từ 1991-2000)

Chương III: Các nước Mĩ La-tinh, Phi, Á(từ 1945-2000)

 • Các nước Đông Bắc Á
 • Các nước bấm Độ và Đông Nam Á
 • Các nước Mĩ La-tinh và châu Phi

Chương IV: Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ (từ 1945-2000)

 • Nước Mĩ
 • Tây Âu
 • Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (giai đoạn 1945-2000)

 • Quan hệ quốc tế nhập và sau thời kỳ cuộc Chiến giành lạnh

Chương VI: Cách mạng khoa học tập – technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hoá

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp Tài liệu ôn đua lịch sử vẻ vang trung học phổ thông Quốc gia mang đến chúng ta sỹ tử sẵn sàng lao vào kỳ đua này. Riêng môn lịch sử vẻ vang với thật nhiều dữ khiếu nại và mốc thời hạn, nên sỹ tử nên ghi ghi nhớ được đúng mực vấn đề. Vậy nên chúng ta cần thiết để nhiều thời hạn mang đến môn học tập này nhằm học tập nằm trong lòng nhé!

Xem thêm: Đã mở cửa đặt chỗ PEN I 2018 Teen 2k mau vào “đặt gạch”