vận dụng cao

Tài liệu bao gồm 513 trang, được chỉnh sửa bởi vì Nhóm “TikzPro – Vẽ hình và LATEX”, tuyển chọn luyện các chuyên đề áp dụng – vận dụng cao (viết tắt: VD – VDC) hàm số, canh ty học viên lớp 12 xem thêm khi tham gia học lịch trình Toán 12 phần Giải tích chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số; tư liệu trình diễn tương đối đầy đủ, cụ thể và khoa học tập, sở hữu 100% lời nói giải cụ thể, tuyển chọn lựa chọn tương đối đầy đủ những dạng toán hoặc và khó khăn.

Bạn đang xem: vận dụng cao

Xem thêm: cách tạo động lực

MỤC LỤC:
1 Cơ phiên bản về tính chất đơn điệu hàm số 1.
A Lý thuyết 1.
1 Điều khiếu nại nhằm hàm số đơn điệu bên trên khoảng chừng K 1.
2 Định lý về ĐK đầy đủ nhằm hàm số đơn điệu 2.
B Ví dụ 2.
+ Đề VDC số 1. Cơ phiên bản về tính chất đơn điệu của hàm số 7.
+ Đề VDC số 2. Tính đơn điệu của hàm phù hợp 28.
+ Đề VDC số 3. Tính đơn điệu của hàm số phù hợp 53.
+ Đề VDC số 4. Tính đơn điệu của hàm độ quý hiếm vô cùng 83.
2 Cực trị của hàm số 115.
A Lý thuyết 115.
1 Định nghĩa 116.
2 Quy tắc dò xét vô cùng trị 116.
B Ví dụ 117.
+ Đề VDC số 5. Cơ phiên bản về vô cùng trị của hàm số 122.
3 Cực trị hàm tổng và hàm phù hợp 133.
+ Đề VDC số 7. Bài toán truy dò xét hàm ngược 172.
4 Cực trị hàm số chứa chấp vệt độ quý hiếm vô cùng 185.
A Một số kiến thức và kỹ năng cần thiết cầm 185.
1 Cách vẽ thiết bị thị hàm số nó = |f (x)| 185.
2 Cách vẽ thiết bị thị hàm số nó = f (|x|) 185.
B Ví dụ kiểu mẫu 186.
C Bài luyện tập luyện 186.
+ Đề VDC số 1. Cực trị hàm số chứa chấp vệt độ quý hiếm vô cùng 206.
5 Cực trị bên trên một điểm mang đến trước 217.
A Lý thuyết 217.
B Câu căn vặn trắc nghiệm 218.
+ Đề VDC số 1. Cực trị thỏa mãn nhu cầu ĐK mang đến trước 229.
3 Giá trị lớn số 1 – độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số 252.
A Lý thuyết 252.
1 Phương pháp dò xét độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất 252.
B Ví dụ minh họa 253.
+ Đề VDC số 1. Cơ phiên bản về GTLN-GTNN của hàm số 258.
3 Giá trị lớn số 1 – độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số 266.
+ Đề VDC số 13. Min, max của hàm nhiều thức và BPT 267.
+ Đề VDC số 14. Min, max của hàm phù hợp 281.
+ Đề VDC số 15. Giá trị lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số chứa chấp vệt độ quý hiếm vô cùng 308.
+ Đề VDC số 16. ỨNG DỤNG CỦA GTLN – GTNN 334.
4 Tiệm cận của thiết bị thị hàm số 358.
A Lý thuyết 358.
1 Đường tiệm cận ngang 358.
2 Đường tiệm cận đứng 358.
3 Dấu hiệu nhận ra những đàng tiệm cận của thiết bị thị hàm số 359.
4 Cách dò xét những đàng tiệm cận của thiết bị thị hàm số 359.
5 Một số xem xét nhập quy trình dò xét tiệm cận 359.
B Ví dụ minh họa 359.
+ Đề VDC số 17. Cơ phiên bản về tiệm cận của thiết bị thị hàm số 362.
+ Đề VDC số 18. Bài luyện tiệm cận của thiết bị thị hàm số 378.
5 Đọc và thay đổi thiết bị thị 393.
A Lý thuyết 393.
1 Hàm số bậc tía nó = ax3 + bx2 + cx + d (a không giống 0) 394.
2 Hàm số trùng phương nó = ax4 + bx2 + c (a không giống 0) 394.
3 Hàm số số 1 nó = (ax + b)/(cx + d) (c không giống 0, ad − bc không giống 0) 395.
4 Các phép tắc thay đổi thiết bị thị 396.
B Bài luyện tập luyện 397.
6 Tương uỷ thác của thiết bị thị hàm số 410.
A Lý thuyết 410.
1 Tọa chừng uỷ thác điểm của nhì thiết bị thị hàm số 410.
2 Tương uỷ thác của thiết bị thị hàm bậc 3 410.
3 Tương uỷ thác của hàm số phân thức 411.
4 Tương uỷ thác của hàm số bậc 4 412.
B Ví dụ minh họa 412.
+ Đề VDC số 1. Bài toán tương uỷ thác thiết bị thị hàm số 417.
+ Đề VDC số 2. Bài toán tương uỷ thác thiết bị thị hàm số 436.
7 Tiếp tuyến – sự xúc tiếp của nhì thiết bị thị 447.
A Lý thuyết 447.
1 Viết phương trình tiếp tuyến của thiết bị thị (C): nó = f(x) bên trên M(x0; y0) 447.
2 Viết phương trình tiếp tuyến sở hữu thông số góc k mang đến trước 447.
3 Điều khiếu nại xúc tiếp của nhì thiết bị thị 447.
B Ví dụ minh họa 447.
+ Đề VDC số 1. Bài toán về tiếp tuyến và sự xúc tiếp 453.
8 Toàn luyện về cách thức ghép trục 478.
A Lý thuyết 478.
1 Trung tâm của cách thức ghép trục xử lý vấn đề hàm phù hợp g = f (u(x)) 478.
2 Một số xem xét cần thiết khi dùng cách thức ghép trục nhằm xử lý những vấn đề về hàm phù hợp 479.
3 Ví dụ minh họa 480.
B Bài luyện tập luyện 482.
+ Đề VDC số 1. Toàn luyện về ghép trục 491.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]