VOLUNTEER WORK Môn Tiếng anh Lớp 11.

Hướng dẫn giải Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk Tiếng Anh 11 bao hàm tương đối đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài xích tập dượt đem nhập sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 với 4 kĩ năng hiểu (reading), viết lách (writting), nghe (listening), thưa (speaking) nằm trong cấu tạo ngữ pháp, kể từ vựng,.. sẽ giúp đỡ những em học tập chất lượng môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện đua trung học phổ thông Quốc gia.

Unit 4. Volunteer work – Công việc tình nguyện


A. READING trang 46 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you read trang 46 sgk Tiếng Anh 11

Bạn đang xem: VOLUNTEER WORK Môn Tiếng anh Lớp 11.

Read following saving and explain what it means.

(Đọc lời nói sau và lý giải ý nghĩa sâu sắc của chính nó.)

“If you give bầm a fish.

I will eat today.

If you teach bầm to lớn fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

“Nếu các bạn mang đến tôi một loại cá.

Tôi tiếp tục ăn nó nhập ngày hôm nay.

Nếu các bạn dạy dỗ tôi cơ hội câu cá .

Tôi tiếp tục ăn cá trong cả đời.”

Answer: (Trả lời)

This saying means that we should teach a person how to lớn earn money or produce food rather kêu ca give them money or food. In other word, we had better teach them a job kêu ca give them money.

Tạm dịch:

Câu trở nên ngữ này Có nghĩa là tất cả chúng ta nên dạy dỗ một người phương pháp để thăm dò chi phí hoặc tạo ra đi ra đồ ăn thức uống rộng lớn là mang đến bọn họ chi phí. Nói cách thứ hai, tất cả chúng ta nên dạy dỗ học tập một nghề nghiệp rộng lớn là mang đến bọn họ chi phí.


2. While you read trang 47 sgk Tiếng Anh 11

Read the passage and the tự the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện bài xích tập dượt tiếp sau đó.)

Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school and college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books to lớn the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen to lớn their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, tự their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys to lớn baseball games and help them to lớn get to lớn know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care and comfort to lớn them and help them to lớn overcome their difficulties. Young college and university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Each đô thị has a number of clubs where boys and girls can go to lớn play games. Some of these clubs organise short trips to lớn the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school and college students as volunteers because they are young enough to lớn understand the problems of younger boys and girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help to lớn bring happiness to lớn others.

Dịch bài:

Mỗi vương quốc đều phải sở hữu nhiều người tự nguyện che chở người không giống. Chẳng hạn tựa như các học viên phổ thông và SV cao đẳng ở Mỹ thông thường thực hiện tự nguyện viên hàng tá giờ ngay tắp lự ở khám đa khoa, trại con trẻ không cha mẹ hoặc viện chăm sóc lão. Họ xem sách mang đến những người dân ở đấy nghe. Thỉnh phảng phất bọn họ cho tới thăm hỏi những người dân ấy, nghịch ngợm những trò nghịch ngợm và lắng tai những yếu tố của mình.

Những tự nguyện viên con trẻ không giống thì cho tới thao tác làm việc trong nhà dành riêng cho tất cả những người căn bệnh hoặc người già nua. Họ vệ sinh căn nhà cửa ngõ, cút sắm sửa hoặc tách cỏ. Với những em trại không cha mẹ thân phụ thì đem tổ chức triển khai tự nguyện gọi là “Big brothers – Người anh trai lớn”. Các SV ĐH đem những em trai ê đi dạo bóng chày và gom bọn chúng hiểu những yếu tố nhưng mà những bé xíu trai thông thường học hỏi và chia sẻ ở thân phụ bản thân.

Một số học viên trung học tập nhập cuộc nhập việc gom những trẻ nhỏ tàn tật hoặc cơ nhỡ. Họ che chở và yên ủi những em và gom bọn chúng vượt lên những trở ngại. Sinh viên cao đẳng và ĐH thì nhập cuộc nhập việc gom nàn nhân cuộc chiến tranh hoặc thiên tai. Suốt mùa nghỉ ngơi hè, bọn họ tự nguyện thao tác làm việc ở những vùng hẻo lánh hoặc những vùng thâm thúy vùng xa xăm để lấy việc học tập cho tới mang đến trẻ nhỏ.

Mỗi TP.HCM đều phải sở hữu những câu lạc cỗ điểm những em trai, gái đều rất có thể cho tới nhằm nghịch ngợm trò nghịch ngợm. Một số những câu lạc cỗ ê tổ chức triển khai những chuyến du ngoạn nghịch ngợm cho tới miền núi, bãi tắm biển hoặc những thắng cảnh không giống. Hầu không còn những lạc cỗ này sử dụng những SV thực hiện tự nguyện vì thế bọn họ còn đầy đủ con trẻ nhằm nắm vững những yếu tố của những em trai và gái.

Những người tự nguyện tin cẩn rằng những người dân đem niềm hạnh phúc cho tới cho tất cả những người không giống là những người dân niềm hạnh phúc nhất toàn cầu.


Task 1 trang 48 sgk Tiếng Anh 11

The word “volunteer” appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate khuông of the word volunteer to lớn complete each of the following sentences.

(Từ “volunteer” xuất hiện tại nhập một quãng trong những phần không giống nhau của bài xích tuyên bố. Sử dụng một kiểu dáng phù hợp của kể từ “volunteer” nhằm hoàn thiện từng câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to lớn donate fifty trucks to lớn help the flooded areas.

Answer: (Trả lời)

1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteers to lớn clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered to lớn donate fifty trucks to lớn help the flooded areas.

Tạm dịch:

1. Khi cô ấy về hưu, cô ấy nhập cuộc nhiều công ty tự nguyện mang đến Hội chữ thập đỏ loét.

2. Cô ấy không biến thành thải hồi. Cô ấy tự động nguyện tách ngoài doanh nghiệp lớn.

3. Cô ấy cần thiết một số trong những người tự nguyện nhằm vệ sinh phòng bếp.

4. Tháng trước doanh nghiệp lớn đang được tự nguyện quyên gom 50 xe vận tải sẽ giúp đỡ những vùng lũ.


Task 2 trang 48 sgk Tiếng Anh 11

Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu vấn đáp tốt nhất có thể kể từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. mowing the lawns, doing shopping and cleaning up their houses

B. cooking, sewing or washing their clothes

C. telling them stories, and singing and nhảy đầm for them

D. taking them to lớn baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. the name of a club

B. a home page for children

C. the name of a film

D. an organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ and girls’ club use many high school and college students as volunteers because they…………..

A. have a lot of không tính phí time

B. can understand the problems of younger boys anh girls

C. know how to lớn tự the work

D. are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. in order to lớn make others happy, they have to lớn be unhappy

B. the happiest people are those who make themselves happy

C. the happiest people are those who are young and healthy

D. bringing happiness to lớn others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old and Sick People in the United States

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

Tạm dịch:

1. Những người tự nguyện gom những căn bệnh và già nua Khi trong nhà bằng phương pháp …

A. tách cỏ, sắm sửa, vệ sinh dọn nhà

B. nấu bếp, may vá, giặt quần áo

C. Kể chuyện mang đến bọn họ nghe hát và nhảy múa với họ

2. Big Brothers là …

A. thương hiệu của một câu lạc bộ

B. một căn nhà mang đến con trẻ con

C. thương hiệu của một cỗ phim

D. một đội nhóm chức giành riêng cho những cậu bé xíu không thể bố

3. Hầu không còn câu lạc cỗ của phái nam và nữ giới sử dụng học viên trung học tập và SV tựa như các người tự nguyện chính vì bọn họ …

A. có không ít thời gian

B. rất có thể hiểu yếu tố của những cô cậu bé xíu con trẻ hơn

C. biết phương pháp thực hiện việc

D. xuất sắc nghịch ngợm những trò chơi

4. Những người tự nguyện tin cẩn rằng …

A. nhằm thực hiện cho tất cả những người không giống niềm hạnh phúc, bọn họ cần ko hạnh phúc

B. những người dân niềm hạnh phúc nhất là những người dân tự động thực hiện mang đến bọn họ niềm hạnh phúc.

C. những người dân niềm hạnh phúc nhất là những người dân con trẻ khỏe mạnh.

D. đưa đến niềm hạnh phúc cho tất cả những người không giống thực hiện mang đến bọn họ trở nên những người dân niềm hạnh phúc nhất.

5. Tiêu đều tương thích nhất mang đến bài xích hiểu là …

A. Chăm sóc người khác

B. Công việc tự nguyện ở Mỹ

C. Những người tình nguyện: Những người niềm hạnh phúc nhất thế giới

D. Việc trợ giúp người già nua và người xót ở Mỹ.


Task 3 trang 49 sgk Tiếng Anh 11

Ask and answer the questions.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What tự high school and college students usually tự as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How tự volunteers help disadvantaged and handicapped children to lớn overcome their difficulties?

3. Where tự students volunteer to lớn work during summer vacations?

Answer: (Trả lời)

1. They usually visit these places. They read books to lớn the people there, play games with them or listen to lớn their problems.

2. They give care and comfort to lớn them and help them to lớn overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Tạm dịch:

1. Học sinh trung học tập và SV thông thường làm những gì là tự nguyện viên ở khám đa khoa, trại không cha mẹ hoặc căn nhà cho tất cả những người già? ⇒ Họ thông thường cho tới những điểm này. Họ xem sách mang đến người xem nghe, nghịch ngợm trò nghịch ngợm với bọn họ hoặc nghe yếu tố của mình.

2. Những người tự nguyện gom trẻ nhỏ tật nguyền và tàn tật vượt lên trở ngại như vậy nào? ⇒ Họ che chở và tạo ra sự tự do và trợ giúp bọn họ vượt lên trở ngại.

3. Học sinh tự nguyện làm những gì nhập trong cả những kỳ nghỉ ngơi hè? ⇒ Trong trong cả những kỳ nghỉ ngơi hè, bọn họ tự nguyện thao tác làm việc ở những vùng núi và vùng thâm thúy vùng xa xăm nhằm dạy dỗ trẻ nhỏ.


3. After you read trang 49 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Discuss the question: Why tự people tự volunteer work?

(Làm việc theo dõi group. Thảo luận câu hỏi: Tại sao người tớ thực hiện việc làm tình nguyện?)

– Why tự people tự volunteer work?

– Have you done a volunteer work? What was it?

– Are you going to lớn tự volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Answer: (Trả lời)

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about and want to lớn tự something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment to lớn the area and want to lớn make it a better place for themselves and for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation and will often wish to lớn help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate to lớn live the way they tự and want to lớn give something back to lớn society, as a way of balancing the scales.

Tạm dịch:

– Tại sao người tớ thao tác làm việc tình nguyện

– Quý Khách đang được khi nào thao tác làm việc tự nguyện chưa? Đó là gì?

– Quý Khách đem ý định thực hiện việc làm tự nguyện là SV ở những ngôi trường ĐH hoặc không? Tại sao có/ Hoặc vì sao không?

Một trong mỗi nguyên nhân rõ ràng nhất nhưng mà người tớ thực hiện tự nguyện là chính vì bọn họ nhìn thấy đồ vật gi này mà bọn họ đam bầm và ham muốn thực hiện điều gì ê chất lượng đẹp mắt cho tất cả những người không giống. Những người tự nguyện thao tác làm việc mang đến xã hội đem quan hệ cá thể với điểm ê và ham muốn thực hiện mang đến nó trở thành chất lượng rộng lớn mang đến chủ yếu bạn dạng thân thích bọn họ và cho tất cả những người không giống. Những người tự động đấu giành giật với những yếu tố xã hội thông thường đem sự cảm thông chắc chắn với những người rớt vào trường hợp tương tự động và tiếp tục thông thường ham muốn trợ giúp bọn họ. hầu hết người tự nguyện cho rằng bọn họ thiệt suôn sẻ Khi sinh sống Theo phong cách mà người ta ham muốn và ham muốn mang đến lại xã hội đồ vật gi ê, như là 1 cơ hội cân đối quy tế bào.


B. SPEAKING trang 49 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 49 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm việc theo dõi cặp. Quyết lăm le của những hoạt động và sinh hoạt sau đấy là việc làm tự nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care and comfort to lớn the poor and the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Answer: (Trả lời)

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care and comfort to lớn the poor and the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Tạm dịch:

Tham gia chuyến du lịch

Giúp hứng đứa ở vùng núi xa xăm xôi

Chăm sóc và tạo ra sự tự do cho tất cả những người nghèo nàn và người ốm

Tham gia câu lạc cỗ thưa giờ đồng hồ Anh

Giáo dục trẻ nhỏ tàn tật

Tham gia trào lưu Thứ 7 xanh


2. Task 2 trang 50 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm việc theo dõi cặp. Thực hành hội thoại và tiếp sau đó tiến hành một cuộc đối thoại tương tự động, bằng phương pháp dùng những hoạt động và sinh hoạt tiếp sau.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We’re teaching the children to lớn read and write.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Answer: (Trả lời)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses or cooking meals.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Tạm dịch:

A: Quý Khách đang được nhập cuộc việc làm tự nguyện gì?

B: Chúng bản thân đang được trợ giúp đứa ở vùng núi?

A: Chính xác là các bạn đang khiến gì?

B: Chúng bản thân dạy dỗ trẻ nhỏ hiểu và viết lách.

A: Quý Khách đem quí việc làm này không?

B: Có, mình yêu thích trợ giúp người xem.

Những hoạt động và sinh hoạt của bạn Công việc đúng đắn các bạn đang được làm
– Giúp hứng đứa ở vùng núi
– Giúp hứng người già nua thường bị bệnh
– Giúp hứng trẻ nhỏ tật nguyền hoặc khuyết tật
– Chăm sóc những thương binh và mái ấm gia đình của những liệt sĩ
– Tham gia phân luồng uỷ thác thông
– Dạy trẻ nhỏ hiểu và viết
– Cho bọn họ tiền
– Chơi trò nghịch ngợm với họ
– Lắng nghe những yếu tố của họ
– Quét dọn căn nhà gom họ
– Đi mua sắm hàng
– Nấu những bữa ăn
– Dẫn bọn họ cho tới những điểm thú vị
– Hướng dẫn những phương tiện đi lại ở uỷ thác lộ
– Giúp người già nua và trẻ em qua quýt đường

3. Task 3 trang 50 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually tự to lớn help people.

(Làm việc theo dõi group. Nói về một loại việc làm đồng minh tự nguyện viên của công ty thông thường thực hiện sẽ giúp đỡ người xem.)

Answer: (Trả lời)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to lớn read and write. We enjoy the work very much because we lượt thích helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to lớn read and write, listen to lớn their problems, play games with them and take them to lớn places of interest.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi thông thường nhập cuộc trợ giúp đứa ở miền núi. Chúng tôi dạy dỗ trẻ nhỏ hiểu và viết lách. Chúng tôt quí việc làm này lắm vì thế công ty chúng tôi quí trợ giúp người xem.

2. Chúng tôi thông thường nhập cuộc trợ giúp trẻ nhỏ tật nguyền hoặc tàn tật. Chúng tôi dạy dỗ con trẻ hiểu và viết lách, lắng tai yếu tố của bọn chúng, nghịch ngợm với chùng và dẫn bọn chúng cho tới những điểm thú vị.


C. LISTENING trang 51 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 51 sgk Tiếng Anh 11

Tick (✓) the best answer to lớn the questions that suit you.

(Đánh lốt (✓) câu vấn đáp tốt nhất có thể cho những thắc mắc phù phù hợp với các bạn.)

Answer: (Trả lời)

1. from time to lớn time

2. through fun raising activities

3. all the kind of work

Tạm dịch:

1. Quý Khách tương hỗ những tổ chức triển khai kể từ thiện thông thường xuyên như vậy nào?

đều đặn; thỉnh thoảng; ko bao giờ

2. Cách tổ nhất nhằm làm cho quỹ cỗ vũ những tổ chức triển khai kể từ thiện là gì?

thông qua quýt quyên góp; thông qua quýt thuế; thông qua quýt những hoạt động và sinh hoạt làm cho quỹ

3. Quý Khách quí những loại việc làm tự nguyện này hơn?

giúp hứng người gia; trợ giúp người nghèo; trợ giúp người ốm

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate


2. While you listen trang 51 sgk Tiếng Anh 11

Task 1 trang 51 sgk Tiếng Anh 11

Listen and fill in the missing information.

(Lắng nghe và điền vấn đề không đủ.)

1. Spring School is an _____ school in Ho Chi Minh City.

2. Around _____ live and study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn phối up English classes in _____.

5. The school requires _____ to lớn help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Answer: (Trả lời)

1. Spring School is an informal school in Ho Chi Minh City.

2. Around 30 streets children live and study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn phối up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to lớn help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch:

1. Spring School là 1 ngôi trường ko quý phái ở TP.HCM Sài Gòn.

2. Khoảng 30 trẻ nhỏ mặt phố sinh sống và học hành bên trên ngôi trường.

3. Khoảng 250 con trẻ đem yếu tố hoàn cảnh quan trọng trở ngại kể từ Q1 thông thường xuyên nhập cuộc lớp học tập.

4. Tổ chức Phát triển Giáo dục đào tạo liên minh với Spring School xây dựng lớp giờ đồng hồ Anh năm 1998.

5. Trường học tập lôi kéo những các bạn tự nguyện trợ giúp tổ chức triển khai bữa tối làm cho quỹ được tổ chức triển khai từng năm nhập mon 6.

Audio script: (Bài nghe)

Spring School is an informal school. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to lớn phối up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were phối up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to lớn continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to lớn help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to lớn liên hệ sponsors and help to lớn expand the school activities. Volunteers are required from February until July to lớn help organize these events.

It is hoped that more schools lượt thích Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài:

Spring School là 1 ngôi trường dân dã. Nó cung ứng những lớp học tập mang đến trẻ nhỏ tật nguyền ở TP.HCM Sài Gòn. Khoảng 30 trẻ nhỏ mặt phố sinh sống và học hành bên trên ngôi trường và khoảng chừng 250 học viên đem yếu tố hoàn cảnh quan trọng trở ngại kể từ Q1 nhập cuộc lớp học tập.

Tổ chức trở nên tân tiến dạy dỗ liên minh với Spring School xây dựng những lớp giờ đồng hồ Anh nhập năm 1998. Các lớp nhảy đầm, kịch, hát và nhạc dân tộc bản địa được xây dựng 1 năm tiếp sau đó. Trẻ em ở những lớp này nhập cuộc nhập những công tác trình diễn làm cho quỹ. Họ làm cho quỹ nhằm nối tiếp những lớp giờ đồng hồ Anh và thẩm mỹ và nghệ thuật.

Spring School có nhu cầu các tự nguyện viên gom tổ chức triển khai bữa tối làm cho quỹ được tổ chức triển khai thường niên nhập mon 6. Đây là 1 ban đêm thú vị nhập ê trẻ nhỏ nhảy múa, hát và nghịch ngợm nhạc ở một trong mỗi hotel lớn số 1 TP.HCM Sài Gòn. Họ cũng có nhu cầu các tự nguyện viên quốc tế nhằm liên hệ với những căn nhà tài trợ và gom không ngừng mở rộng những hoạt động và sinh hoạt ngôi trường học tập. Các tự nguyện viên được đòi hỏi từ thời điểm tháng 2 cho tới mon 7 sẽ giúp đỡ tổ chức triển khai những sự khiếu nại này.

Hi vọng rằng nhiều ngôi trường học tập như Spring School tiếp tục sớm được xây dựng ở những TP.HCM không giống ở nước ta.


Task 2 trang 51 sgk Tiếng Anh 11

Listen again and answer the questions. (Lắng nghe một đợt tiếp nhữa và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What is the aim of Spring School?

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

2. What classes were phối up in 1999?

3. Why tự children participate in fund-raising performances?

4. Where tự children dance, sing and play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Answer: (Trả lời)

1. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were phối up in 1999.

3. Because they need money to lớn continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Because the school needs help to lớn liên hệ sponsors and expand the school activities.

Tạm dịch:

1. Mục đích của Spring School là gì? ⇒ Nó cung ứng những lớp học tập mang đến trẻ nhỏ tật nguyền ở TP.HCM Sài Gòn.

2. Những lớp này được xây dựng nhập năm 1999? ⇒ Các lớp nhảy đầm, hát, kịch và nhạc dân tộc bản địa được xây dựng năm 1999.

3. Tại sao trẻ nhỏ nhập cuộc nhập những công tác trình diễn làm cho quỹ? ⇒ Bởi vì thế bọn chúng cần thiết chi phí nhằm nối tiếp những lớp giờ đồng hồ Anh và trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật.

4. Trẻ em nhảy đầm, hát và nghịch ngợm nhạc ở đâu? ⇒ Chúng nhảy đầm, hát và nghịch ngợm nhạc ở một trong mỗi hotel lớn số 1 TP.HCM Sài Gòn.

5. Tại sao cần thiết tự nguyện viên người nước ngoài? ⇒ Tại vì thế căn nhà ngôi trường cần thiết contact với những căn nhà tài trợ và không ngừng mở rộng hoạt động và sinh hoạt của ngôi trường.


3. After you listen trang 52 sgk Tiếng Anh 11

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions.

(Tóm tắt mẩu truyện về Spring School, bằng phương pháp dùng những lời nói đề xuất thể hiện.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live and study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Answer: (Trả lời)

The aim of Spring School is to lớn provide classes to lớn disadvantaeed children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to lớn liên hệ sponsors and help to lớn expand school activities.

Tạm dịch:

Mục đích của ngôi trường học tập Mùa xuân là cung ứng lớp học tập mang đến trẻ nhỏ tật nguyền ở TP.HCM Sài Gòn. Khoảng 30 trẻ nhỏ mặt phố sinh sống và học hành ở ngôi trường và khoảng chừng 250 trẻ nhỏ đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại kể từ Q1 nhập cuộc lớp học tập. Các em nhập cuộc nhập những công tác trình diễn làm cho quỹ. Trường học tập Mùa xuân có nhu cầu các tự nguyện viên quốc tế nhằm contact với những căn nhà tài trợ và gom không ngừng mở rộng những hoạt động và sinh hoạt của ngôi trường.


D. WRITING trang 52 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 52 sgk Tiếng Anh 11

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư và gạch men bên dưới những câu thể hiện tại những điểm tại đây.)

1. the opening of the letter

2. the donated amount

3. the way(s) the money is used

4. the way the receipt is issued

5. the aratitude to lớn the donor

6. the closing of the letter

Dịch bức thư:

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày trăng tròn mon 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi cực kỳ vui mừng Khi cảm nhận được sự cỗ vũ 500 đô la kể từ doanh nghiệp lớn của ông/ bà từ thời điểm cách đó vài ba ngày. Số chi phí này sẽ tiến hành dùng để làm thay thế sửa chữa lại ngôi trường học tập cũ và xây tăng những sản phẩm chống cho những em học viên tàn tật. Chúng tôi vững chắc chăn tiếp tục gửi biên lai nhanh nhất rất có thể.

Tôi ham muốn thể hiện tại lòng hàm ân với việc góp sức của doanh nghiệp lớn ông/ bà và hy vọng nhận được không ít sự tương hỗ và liên minh rộng lớn kể từ doanh nghiệp lớn các cụ nhập sau này.

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin kể từ ông/bà.

Chân trở nên,

David James

Thư ký của công tác làm cho quỹ xây đắp ngôi trường học

Answer: (Trả lời)

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy to lớn receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us to lớn repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude to lớn the donor: I would lượt thích to lớn express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward to lớn hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would lượt thích to lớn express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us to lớn build a new school library.

Tạm dịch:

– mở màn bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

– số lượng được quyên góp: Tôi cực kỳ vui mừng Khi cảm nhận được sự cỗ vũ 500 đô la kể từ doanh nghiệp lớn của ông/ bà từ thời điểm cách đó vài ba ngày.

– chi phí được dùng như vậy nào: Số chi phí này sẽ tiến hành dùng để làm thay thế sửa chữa lại ngôi trường học tập cũ và xây tăng những sản phẩm chống cho những em học viên tàn tật.

– biên cảm nhận được gửi cút như vậy nào: Chúng tôi vững chắc chăn tiếp tục gửi biên lai nhanh nhất rất có thể.

– thái chừng của những người nhận tài trợ: Tôi ham muốn thể hiện tại lòng hàm ân với việc góp sức của doanh nghiệp lớn ông/ bà

– kết giục thư:

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin kể từ ông/bà.

Chân thành


2. Task 2 trang 53 sgk Tiếng Anh 11

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to lớn build your school library. Use the suggestions in Task 1 to lớn write a letter to lớn acknowledge the receipt of the donation and express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng các bạn một vừa hai phải nhận được một 000 000 đồng từ là 1 trong những tổ chức triển khai khu vực nhằm xây đắp tủ sách ngôi trường học tập của công ty. Sử dụng những lời nói đề xuất nhập Task 1 viết lách một lá thư nhằm xác nhận những hiến tặng và bộc bạch lòng hàm ân của công ty.)

Answer: (Trả lời)

Dear Sir/ Madam

I’m very happy to lớn have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us to lớn build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would lượt thích to lớn express our thanks for the donation from your organization and hope to lớn get more assistance and co-operation from yours in the future.

I look forward to lớn hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi cực kỳ vui mừng Khi cảm nhận được sự cỗ vũ 1 triệu đồng kể từ tổ chức triển khai của ông/ bà từ thời điểm cách đó vài ba ngày. Tôi nghĩ về số chi phí này sẽ hỗ trợ công ty chúng tôi xây đắp tủ sách ngôi trường. Chúng tôi vững chắc chăn tiếp tục gửi biên lai nhanh nhất rất có thể.

Tôi ham muốn thể hiện tại lòng hàm ân với việc góp sức của tổ chức triển khai của ông/ bà và hy vọng nhận được không ít sự tương hỗ và liên minh rộng lớn kể từ doanh nghiệp lớn các cụ nhập sau này.

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin kể từ ông/bà.

Chân trở nên,

Hoàng Lan


E. Language Focus trang 53 sgk Tiếng Anh 11

Pronunciation: / w / – / j /

Grammar:

Gerund and present participle

Perfect gerund and perfect participle

Tạm dịch:

– Phát âm: /w/ – /j/

– Ngữ pháp:

+ V-ing và lúc này phân từ

+ danh động kể từ hoàn thiện và phân kể từ trả thành


1. Pronunciation trang 53 sgk Tiếng Anh 11

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

/w/ /j/
we wheel yes years
west wet yellow use
wine whale young York

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành hiểu to lớn những câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes and walked quickly to lớn keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches and sweet white wine, and we watched TV.

4. Excuse bầm. Did you use to lớn live in York?

5. Did you use to lớn be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi quốc bộ nhập vùng rừng núi sát lối rây hỏa xa.

2. Chúng tôi đem ăn mặc quần áo rét và cút thời gian nhanh để lưu lại rét.

3. Lúc khoảng chừng 12 giờ, công ty chúng tôi ăn bánh sandwich thịt bê và rượu white ngọt, và công ty chúng tôi coi TV.

4. Xin lỗi. Quý Khách từng sinh sống ở York à?

5. Quý Khách từng là gia sư lúc học ĐH à?

6. Tôi hiểu về Hugh bên trên báo ngày qua.


2. Grammar trang 54 sgk Tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn trở nên từng câu sau với cùng một danh động kể từ phù hợp của những động kể từ nhập khuông.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that đô thị.

1. I have no objection to lớn _____ to lớn your story again.

2. cảm ứng your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so sánh badly.

4. I am looking forward to lớn _____ you.

5. You can’t prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Answer: (Trả lời)

1. listening 2. bending
3. behaving 4. meeting
5. spending 6. waiting 7. starting

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi cảm nhận thấy ở TP.HCM này đỗ xe pháo thiệt trở ngại.

1. Tôi ko phản đối việc nghe lại mẩu truyện của công ty.

2. Hãy chạm nhập đầu ngón chân nhưng mà ko khụy gối!

3. Quý Khách nên tự động cảm nhận thấy xấu xí hổ Khi hành xử tệ như thế.

4. Tôi mong đợi gặp gỡ các bạn.

5. Quý Khách ko thể ngăn chặn anh ấy tiêu xài tài chính chủ yếu bản thân.

6. Quý Khách đem phiền hóng tôi một ít không?

7. Mặc mặc dù chính thức muộn, tuy nhiên công ty chúng tôi cho tới kịp khi.


Exercise 2 trang 54 sgk Tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn trở nên từng câu sau với cùng một lúc này phân kể từ phù hợp của những động kể từ nhập khuông.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ and saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn’t spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ to lớn repair the xe đạp.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Answer: (Trả lời)

1. burning – rising 2. reading 3. lying

4. shopping 5. preparing

6. trying 7. modernizing

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi bắt gặp anh ấy đi qua căn nhà tôi.

1. Tôi ngửi thấy đồ vật gi ê đang được cháy và thấy sương cất cánh lên.

2. Nếu cô ấy phát hiện các bạn đang được hiểu nhật ký của cô ấy ấy, cô ấy tiếp tục cực kỳ tức giận dỗi.

3. Họ thấy một chiếc cây ở chắn ngang lối.

4. Chiều ni tôi lăm le cút sắm sửa.

5. Anh ấy ko để nhiều thời hạn sẵn sàng mang đến bài học kinh nghiệm.

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả chiều tối nỗ lực sửa xe đạp điện.

7. Họ để nhiều chi phí sửa quý phái lại căn nhà.


Exercise 3 trang 55 sgk Tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng danh động kể từ hoàn thiện hoặc phân kể từ hoàn thiện.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own quấn for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one over of the rope to lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Answer: (Trả lời)

1. I object to lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own quấn for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one over of the rope to lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Tạm dịch:

Ví dụ: Anh ấy bị kết tội vứt rơi con cái tàu từ thời điểm cách đó 2 mon.

1. Tôi phản đối việc anh ấy sử dụng Smartphone văn chống nhập mục tiêu cá thể.

2. Đã tự động thực hiện căn nhà trong cả một thời hạn nhiều năm, anh ấy cảm nhận thấy thiệt khó khăn nhằm gật đầu lời nói đi ra mệnh lệnh kể từ người không giống.

3. Họ không đồng ý việc đang được ở trên đây.

4. Đã cột một đầu chạc thừng nhập chân nệm, anh ấy ném đầu chạc thừng sót lại qua quýt hành lang cửa số.

5. Đã hiểu hoàn thành chỉ dẫn, anh ấy lấy thời gian nhanh bình chữa trị cháy.

6. toán con trẻ quá nhận việc đang được lấy chi phí.


F. Vocabulary (Phần Từ vựng)

Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
charity n /ˈtʃærəti/ lòng nhân ái, nhân đức, kể từ thiện
clear v /klɪə(r)/ dọn, dọn dẹp
co-operate v /kəʊˈɒpəreɪt/ hợp tác, hợp tác, gom đỡ
co-ordinate v /kəʊˈɔːdɪneɪt/ phối thích hợp, xếp đặt
craft n /krɑːft/ thủ công
disadvantaged a /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ bị thiệt thòi
donation n /dəʊˈneɪʃn/ sự góp sức, dưng hiến
gratitude n /ˈɡrætɪtjuːd/ sự biết ơn
handicapped a /ˈhændikæpt/ tàn tật, bị tật nguyền
issue v /ˈɪʃuː/ phát hành
martyr/ˈmɑːtə(r)/ n /ˈmɑːtə(r)/ liệt sĩ, người hi sinh
minority n /maɪˈnɒrəti/ thiểu số, số ít
mow v /məʊ/ cắt xén, xén cỏ
overcome v /ˌəʊvəˈkʌm/ chiến thắng
remote a /rɪˈməʊt/ xa xôi, hẻo lánh
suffer v /ˈsʌfə(r)/ chịu đựng, trải qua
voluntarily adv /ˈvɒləntrəli/ tự nguyện
wounded a /ˈwuːndɪd/ bị thương

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn lại danh động kể từ (gerund)

– Sử dụng như danh từ

Ví dụ: Reading books is my hobby.

– Theo sau một số trong những động từ: admit, appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit, resist, save, stand, suggest, tolerate, dislike, enjoy, hate, lượt thích, prefer,…

Ví dụ: Yesterday Nam invited bầm to lớn go fishing with him.

– Sử dụng nhập một số trong những cấu trúc: It’s (no) good + V-ing, it’s not worth + V-ing, There is no point in + V-ing, S + can’t help + V-ing, S + can’t stand + V-ing, have difficulty (in) + V-ing, spend/waste + time/money/… + V-ing, S + look forward to lớn + V-ing,…

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

I am looking foward to lớn hearing news from you.

2. Hiện bên trên phân kể từ (present participle)

Hình thức: V-ing

Chức năng:

– Dùng trong những thì tiếp diễn: be + Present participle (V-ing)

Ví dụ:

It is raining now.

We will be studying Math at this time tomorrow.

– Dùng như 1 tính kể từ (mang nghĩa dữ thế chủ động và thông thường mô tả vật)

Ví dụ:

The film is interesting.

It’s an exciting journey.

– Thay cho 1 mệnh đề:

+ Mệnh đề song lập nhập câu ghép:

Hai sự khiếu nại xẩy ra mặt khác và một căn nhà kể từ thì một trong các nhì mệnh đề rất có thể được thay cho tự lúc này phân kể từ.

Ví dụ: He washed his motorbike and quý phái happily. → Washing his motorbike, he quý phái happily.

Hai sự khiếu nại xẩy ra sau đó nhau: sự khiếu nại xẩy ra trước được thay cho tự lúc này phân kể từ.

Ví dụ: She put on her coat and went out. → Putting on her coat, she went out.

+ Mệnh đề phụ nhập câu:

Mệnh đề quan liêu hệ: Khi đại kể từ mối liên hệ thực hiện căn nhà kể từ và mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì được thay cho tự lúc này phân kể từ.

Ví dụ: The girl who lent bầm this book is my close friend. → The girl lending bầm this book is my close friend.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Ví dụ: Since he left school, she has worked in a restaurant. → Leaving school, she has worked in a restaurant.

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do: nhì mệnh đề cần nằm trong căn nhà từ

Ví dụ: Because he drove carelessly, he had an accident. → Driving carelessly, he had an accident.

Cấu trúc câu: S + sit/stand/lie/come/run (cụm kể từ chỉ điểm chốn) + present participle.

Ví dụ: He sat on the chair watching TV.

Cấu trúc: There + be + Noun + present participle

Ví dụ: There are many people waiting for the train.

3. Danh động kể từ hoàn thiện (perfect gerund)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng: sử dụng thay cho mang đến kiểu dáng lúc này của danh động kể từ Khi tất cả chúng ta nhắc đến hành vi nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: He was accused of having stealing their money.

4. Phân kể từ hoàn thiện (perfect participle)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng:

– Dùng nhằm tinh giảm mệnh đề Khi hành vi nhập mệnh đề ê xẩy ra trước

Ví dụ: He finished all his homework and then he went to lớn bed. → Having finished all his homework, he went to lớn bed.

– Dùng nhằm tinh giảm mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn.

Ví dụ: After he had fallen from the horse back, he was taken to lớn hospital and had an operation. → After having fallen from the horse back, he was taken to lớn hospital and had an operation.


Bài trước:

 • Unit 3. A các buổi tiệc nhỏ trang 32 sgk Tiếng Anh 11

Bài tiếp theo:

Xem thêm: hoc pho thong

 • Unit 5. Illiteracy trang 56 sgk Tiếng Anh 11

Xem thêm:

 • Các bài xích Tiếng Anh 11 khác
 • Để học tập chất lượng môn Toán lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Ngữ văn lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 11 thí điểm
 • Để học tập chất lượng môn Vật lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Hóa học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Sinh học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Lịch sử lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Địa lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn Tin học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng môn GDCD lớp 11

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài xích tập dượt nhập Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk Tiếng Anh 11 tương đối đầy đủ, ngắn ngủn gọn gàng và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta thực hiện bài xích Tiếng Anh tốt!


“Bài tập dượt này khó khăn đang được đem vanhocnghethuatninhbinh.org.vn“