WORLD POPULATION Môn Tiếng anh Lớp 11.

Hướng dẫn giải Unit 7. World population trang 80 sgk Tiếng Anh 11 bao hàm rất đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài xích luyện với vô sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 với 4 kĩ năng hiểu (reading), viết lách (writting), nghe (listening), phát biểu (speaking) nằm trong cấu tạo ngữ pháp, kể từ vựng,.. sẽ giúp đỡ những em học tập chất lượng tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi đua trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: WORLD POPULATION Môn Tiếng anh Lớp 11.

Unit 7. World population – Dân số thế giới


A. READING trang 80 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you read trang 80 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. Where can you find these scenes?

2. What does each of the pictures tell you?

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

Answer: (Trả lời)

1. In under-developed countries.

2. Picture 1: It describes a poor large family in the countryside. It tells us that if we have a big family, we may not tư vấn our children properly and give them a good life and education.

– Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead lớn poverty and unemployment.

3. No, I don’t think so sánh. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.

Tạm dịch:

1. quý khách hàng hoàn toàn có thể với thấy những cảnh này ở đâu? ⇒ Tại những nước tầm thường cải tiến và phát triển.

2. Mỗi tấm hình bên trên cho chính mình biết về điều gì? ⇒ Hình ảnh 1: Nó tế bào miêu tả một mái ấm gia đình tấp nập con cái nghèo khó túng ở vùng quê. Nó mang đến tất cả chúng ta hiểu được nếu như tất cả chúng ta với cùng một mái ấm gia đình tấp nập con cái tất cả chúng ta ko thể nuôi nấng những con cái chu đáo và mang đến bọn chúng cuộc sống đời thường và dạy dỗ chất lượng tốt. Hình ảnh 2: Nó tế bào miêu tả một quần thể ổ con chuột nghèo khó ở một thị xã nhỏ. Nó đã cho chúng ta biết rằng bùng phát số lượng dân sinh hoàn toàn có thể dẫn tới sự nghèo khó nàn và thất nghiệp.

3. quý khách hàng với cho là một nước với số lượng dân sinh càng tấp nập thì nó càng mạnh không? Tại sao có? Tại sao không? ⇒ Không, tôi ko nghĩ về vậy. Một giang sơn nhiều mạnh là với nền kinh tế tài chính cải tiến và phát triển và người dân với cuộc sống đời thường hòa bình.


2. While you read trang 81 sgk Tiếng Anh 11

Read the passage and then tự the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và thực hiện những bài xích luyện theo đuổi sau.)

The population of the world has been increasing faster and faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population lớn reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than vãn doubled lớn reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. the world’s population was about 6.6 billion, and by năm ngoái it is expected lớn be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources lớn tư vấn this many people? Different scientists give different answers lớn this question. Some say that there are enough resources lớn tư vấn 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth’s land can be used for farming and another trăng tròn percent for raising animals. There is a limit lớn the water we can use. There are also limits lớn the amounts of petroleum, iron, silver, gold, and other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than vãn she wants. Among the women who tự not think they have too many children, half of them tự not want any more. However, although millions of women want lớn limit the size of their families, they know of no safe way lớn have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available lớn them. It is time governments and international organisations did something lớn help them so sánh that the world population growth can start lớn decrease instead of continuing lớn increase.

Dịch bài:

Dân số trái đất đang được tăng thêm càng ngày càng thời gian nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên vẹn, trái đất có lẽ rằng chỉ có tầm khoảng 10 triệu con người. Vào năm loại nhất sau công nguyên vẹn, có tầm khoảng 300 triệu con người. Phải tổn thất 1750 năm tiếp theo thì số lượng dân sinh trái đất mới nhất đạt cho tới 625 triệu con người. Vào năm 1850, chỉ cơ hội 100 năm tiếp sau đó, số lượng dân sinh trái đất lên tới số lượng 1 tỉ 300 triệu con người. Vào năm 1950, số lượng cơ tăng thêm gấp hai cho tới 2 tỉ 510 triệu con người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm tiếp theo, trái đất với 4 tỉ 760 triệu con người. Vào năm 2000, số lượng dân sinh trái đất khoảng chừng 6,6 tỉ và cho tới năm năm ngoái số lượng dân sinh trái đất hoàn toàn có thể rộng lớn 7 tỉ.

Liệu Trái khu đất với đầy đủ mối cung cấp khoáng sản nhằm đáp ứng mang đến số mọi người như vậy này không? hầu hết ngôi nhà khoa học tập đã lấy đi ra những câu vấn đáp không giống nhau mang đến thắc mắc này. Một số mang đến rẳng với đầy đủ khoáng sản nhằm đáp ứng mang đến 8 tỉ người, số không giống bảo rằng tất cả chúng ta nên giới hạn sự cải tiến và phát triển số lượng dân sinh vì thế mối cung cấp khoáng sản với số lượng giới hạn. Chỉ 10 Phần Trăm khu đất đai của trái đất hoàn toàn có thể được dùng múc canh tác và trăng tròn Phần Trăm dành riêng cho chăn nuôi. Nguồn nước tất cả chúng ta dùng thì số lượng giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, Fe, bạc, vàng và những sắt kẽm kim loại không giống cũng đều có số lượng giới hạn.

Việc phân tích đang được cho rằng phụ phái nữ ở Thế giới loại tía có không ít con cái rộng lớn ý ham muốn. Trong số phụ phái nữ tuy nhiên ko cho là bản thân với rất nhiều con cái, thì phân nửa không thích với con cái nữa. Tuy nhiên, tuy vậy sản phẩm triệu phụ phái nữ ham muốn giới hạn việc sinh con cái, bọn họ ko biết phương pháp đáng tin cậy nào là để sở hữu con cái thấp hơn. Những giải pháp giới hạn sinh nở đáng tin cậy nhằm plan hóa mái ấm gia đình thì ko được thông dụng với bọn họ. Đã đến thời điểm những chính phủ nước nhà và những tổ chức triển khai quốc tế nên thực hiện điều gì cơ gom bọn họ nhằm sự cải tiến và phát triển số lượng dân sinh trái đất hoàn toàn có thể chính thức giảm xuống chứ không cứ nối tiếp tăng.


Task 1 trang 82 sgk Tiếng Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Change the size of the word and use the dictionary when necessary).

(Tất cả những kể từ vô khuông đều đang được với trong khúc văn. Điền vào cụ thể từng địa điểm vô bảng một kể từ phù hợp. (Thay thay đổi dạng kể từ và dùng tự vị nếu như quan trọng.))

limit figures method although

control increase international resources

1. ………… most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the…………… for changing salt water lớn fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents…………… every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural……………

5. These are all……………: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of trăng tròn minutes for this short test. Students must turn in their papers at the kết thúc of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

8. Some children behave badly and their parents can’t…………….them.

Answer: (Trả lời)

1. Although; 2. method; 3. increases; 4. resources; 5. figures;  6. limit; 7. international; 8. control

Tạm dịch:

1. Mặc cho dù đa số những ngôi nhà báo đều học tập ngành báo chí truyền thông ở ĐH, tuy nhiên những ngôi nhà văn trước cơ đang không học tập ĐH.

2. quý khách hàng hoàn toàn có thể lý giải cách thức quy đổi nước muối hạt trở thành nước sạch?

3. Số người bị thương tự tai nạn ngoài ý muốn xe hơi tăng từng năm.

4. Một số vương quốc nghèo khó vì thế với cực kỳ không nhiều khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

5. Đây đều là những con cái số: 1, 75, 293.

6. Bài đánh giá cụt với số lượng giới hạn thời hạn trăng tròn phút. Học sinh nên nộp bài xích ở cuối phút loại trăng tròn.

7. Liên phù hợp quốc là một trong tổ chức triển khai quốc tế.

8. Một số trẻ nhỏ đối xử tầm thường và cha mẹ bọn chúng ko thể trấn áp bọn chúng.


Task 2 trang 82 sgk Tiếng Anh 11

Answer the questions on the passaae.

(Trả tiếng những thắc mắc sau dựa vào đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750, 1850, 1950, 1985 and 2000?

2. How many people is the world expected lớn have by the year 2015?

3. Can the Earth have enough resources lớn tư vấn its population?

4. Do most Third World women want lớn have a lot of children?

5. Why can’t women in the world limit the size of their families?

Answer: (Trả lời)

1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

2. By the year năm ngoái, the population of the world is expected lớn be 7 billion.

3. Some scientists say it can, but others say it can’t.

4. No, they don’t.

5. Because they know of no safe way lớn have fewer children.

Tạm dịch:

1. Dân số trái đất vô trong thời hạn 1000 trước công nguyên vẹn,năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 sau công nguyên vẹn là bao nhiêu? ⇒ Dân số trái đất vô trong thời hạn 1000 trước công nguyên vẹn là 10 triệu, năm 1750 là 625 triệu, năm 1850 là 1300 triệu, năm 1950 là 2510 triệu, năm 1985 là 4760 triệu, năm 2000 là 6,6 tỉ.

2. Đến năm năm ngoái, trái đất hoàn toàn có thể với từng nào người? ⇒ Đến năm năm ngoái số lượng dân sinh trái đất được Dự kiến là 7 tỉ.

3. Trái Đất với đang được mối cung cấp khoáng sản nhằm đáp ứng số lượng dân sinh của chính nó không? ⇒ Một số ngôi nhà khoa học tập phát biểu là hoàn toàn có thể, một số trong những không giống lại bảo rằng ko.

4. Hầu không còn phụ phái nữ ở những nước nằm trong Thế giới loại tía ham muốn có không ít con cái nên không? ⇒ Không.

5. Tại sao phụ phái nữ bên trên trái đất ko thể số lượng giới hạn con số member vô mái ấm gia đình mình? ⇒ Bởi vì thế bọn họ ko biết phương pháp đáng tin cậy để sở hữu không nhiều con cái rộng lớn.


3. After you read trang 82 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest and which is the poorest country.

(Làm việc theo đuổi cặp. Thảo luận với cùng một bạn làm việc và tìm hiểu đi ra 5 nước với số lượng dân sinh tấp nập nhất trái đất. Kể những nước cơ ở đâu và nước nào là tối đa, nghèo khó nhất.)

Answer: (Trả lời)

Five world largest countries in population are Đài Loan Trung Quốc, India, Russia, the USA and Indonesia. Đài Loan Trung Quốc, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in North America. The richest country is the USA and the poorest country may be India.

Tạm dịch:

Năm nước tấp nập dân nhất bên trên trái đất là Trung Quốc, chặn Độ, Nga, Mỹ và Indonesia. Trung Quốc, chặn Độ và Indonesia ở châu Á, Nga ở châu Âu và Mỹ ở Bắc Mỹ. Nước tối đa là Mỹ và nước nghèo khó nhất có lẽ rằng là chặn Độ.


B. SPEAKING trang 83 sgk Tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 83 sgk Tiếng Anh 11

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

(Dưới đó là một số trong những trong mỗi nguyên vẹn nhân bùng phát số lượng dân sinh. Đặt bọn chúng theo đuổi trật tự vai trò và lý giải tại vì sao.)

□ Fewer children die at birth.

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

□ People are not properly educated.

□ People believe that having many children means happiness.

□ Religion doesn’t encourage people lớn have fewer children.

□ Many people believe that having a large family is a size of insurance.

Tạm dịch:

1. Trẻ em tổn thất kể từ khi mới nhất sinh đi ra thấp hơn.

2. Con người ko ý thức được yếu tố quá chuyên chở số lượng dân sinh.

3. Con người ko được dạy dỗ hợp lý và phải chăng.

4. Con người tin cẩn rằng có không ít con cái tiếp tục vui mừng rộng lớn.

5. Tôn giáo ko khuyến nghị con cái người dân có không nhiều con cái rộng lớn.

6. hầu hết người tin cẩn rằng mái ấm gia đình tấp nập con cái là một trong mẫu mã bảo đảm.


2. Task 2 trang 83 sgk Tiếng Anh 11

List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results lớn the class.

(Liệt kê những yếu tố nên đương đầu với những nước nghèo khó và tấp nập dân. Sau đang được trình diễn thành quả của khách hàng trước lớp.)

Useful language:

poor living conditions

low living standards

not enough food

lack / shortage of school / hospital / teacher / doctor / nurse

Answer: (Trả lời)

A: What problems tự you think are facing and overpopulated countries?

B: I think poverty leads lớn the shortage of food…

A: That’s true.

B: I think you must count one more important effect of poverty…

A: This factor links lớn the high charges…

B: So, these two effects. I guess…

A: Sure it is…

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

nghèo ĐK sống

thấp chi phí chuẩn chỉnh đời sống

không đầy đủ thức ăn

thiếu ngôi trường học/ bệnh dịch viện/ giáo viên/ chưng sĩ/ hắn tá

A: quý khách hàng nghĩ về những nước quá chuyên chở số lượng dân sinh đang được đương đầu với yếu tố gì?

B: Mình nghĩ về sự nghèo khó nàn kéo theo thiếu hụt thực phẩm …

A: Đúng rồi.

B: Mình nghĩ về chúng ta nên nói tới một tác động nghiêm chỉnh vô rộng lớn của nghèo khó nàn …

A: Nhân tố này kéo theo ngân sách cuộc sống cao …

B: Vậy, nhì yếu tố này. Mình đoán …

A: Chắc chắn nó là …


3. Task 3 trang 83 sgk Tiếng Anh 11

Work out the solutions lớn the problems of overpopulation. Report your results lớn the class. (Đưa đi ra những biện pháp cho những yếu tố về bùng phát số lượng dân sinh. Trình bày thành quả trước lớp.)

Useful language:

raise an awareness of the problems of overpopulation

living standards

exercise / implement reward and punishment policies

carry out population education programmes

family planning programmes

use birth control methods

Answer: (Trả lời)

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

B: It’s true what solution can people lớn tự it?

C: We should educate people about the dangers of overpopulation…

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

nâng cao trí tuệ của loài người về yếu tố quá chuyên chở dân số

chi phí chuẩn chỉnh sống

thực hiện tại quyết sách thưởng và phạt

tiến hành lịch trình dạy dỗ dân số

lịch trình plan hóa gia đình

sử dụng những cách thức trấn áp tỉ lệ thành phần sinh

A: Ngày ni bùng phát số lượng dân sinh là một trong trong mỗi yếu tố nguy hiểm nhất của những nước bên trên trái đất.

B: Đúng vậy, loài người hoàn toàn có thể với biện pháp gì mang đến nó?

C: Chúng tao nên dạy dỗ mang đến loài người hiểu về những côn trùng nguy nan khi bùng phát số lượng dân sinh …


4. Task 4 trang 83 sgk Tiếng Anh 11

Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3.

(Thảo luận về những yếu tố về bùng phát dân và hỗ trợ biện pháp, dùng thành quả của Task 2 và 3. )

Answer: (Trả lời)

Nowadays, many countries are facing up lớn overpopulation-serious problem. Because it leads lớn lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way lớn solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Tạm dịch:

Ngày ni, nhiều nước đang được đương đầu với yếu tố bùng phát số lượng dân sinh nguy hiểm. Bởi vì thế nó kéo theo nhiều kết quả. trước hết là thiếu hụt thực phẩm tương tự chi phí chuẩn chỉnh cuộc sống thấp. Một kết quả không giống là ĐK sinh sống nghèo khó nàn.

Chúng tao hiểu sự nguy nan của yếu tố này, tất cả chúng ta nên tìm hiểu phương pháp để giải quyết và xử lý bọn chúng. Chúng tao nên tổ chức lịch trình plan hóa mái ấm gia đình, những cách thức trấn áp tỉ lệ thành phần sinh. Hình như tất cả chúng ta cần thiết tiến hành những quyết sách thưởng và trị.


C. LISTENING trang 84 sgk Tiếng Anh 11

1. Before you listen trang 84 sgk Tiếng Anh 11

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. Do you think that our world is overpopulated?

2. What continent has the largest population?

Answer: (Trả lời)

1. Yes, I tự.

2. Asia does.

Tạm dịch:

1. quý khách hàng với cho là trái đất tất cả chúng ta hiện nay đang quá tấp nập dân? ⇒ Có, tôi nghĩ về vậy.

2. Châu lục nào là với số lượng dân sinh tấp nập nhất? ⇒ Á Lục.

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Latin America particularly inexpensive

developing countries punishment rank

improvement shortage generation


2. While you listen trang 84 sgk Tiếng Anh 11

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen lớn the interview and tự the tasks that follow.

(Bạn tiếp tục nghe TS Brown, một Chuyên Viên số lượng dân sinh trái đất, nói tới số lượng dân sinh trái đất. Nghe cuộc phỏng vấn và thực hiện những bài xích luyện theo đuổi sau.)

Task 1 trang 84 sgk Tiếng Anh 11

Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions.

(Chọn đáp án đích thị nhất A, B, C hoặc D cho những câu sau)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. over 6.7 billion

B. 6.7 billion

C. about 6.7 million

D. 6.6 billion

2. According lớn the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. about 66 million

C. 76 billion

D. about 76 million

3. According lớn the expert, the area that has the highest population growth rate is………

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. the Middle East

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. death rates

B. birth rates

C. an increase in death rates

D. a decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy

B. lack of hospitals and schools

C. shortage of food

D. poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. providing safe, inexpensive birth control methods

B. educating people

C. advising people lớn use birth control methods

D. strictly implementing a family planning policy

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. B; 3. C; 4. D; 5. A; 6. C

Tạm dịch:

1. Chuyên gia bảo rằng với ……… .. người bên trên trái đất thời buổi này.

A. bên trên 6,7 tỷ

B. 6,7 tỷ

C. khoảng chừng 6,7 triệu

D. 6.6 tỷ

2. Theo Chuyên Viên, số lượng dân sinh trái đất tăng thêm ……… 1 năm.

A. 66 triệu

B. khoảng chừng 66 triệu

C. 76 tỷ

D. khoảng chừng 76 triệu

3. Theo Chuyên Viên, điểm với tỷ trọng tăng số lượng dân sinh tối đa là …… …

A. Châu Phi

B. Châu Á

C. Châu Mỹ Latinh

D. Trung Đông

4. Các ngôi nhà khoa học tập nhận định rằng nguyên vẹn nhân chủ yếu của sự việc bùng phát số lượng dân sinh là ……………

A. tỷ trọng chết

B. tỷ trọng sinh

C. tăng tỷ trọng tử vong

D. rời tỷ trọng tử vong

5. Những yếu tố tại đây KHÔNG được người phát biểu kể đến?

A. trình độ chuyên môn học tập vấn

B. thiếu hụt những khám đa khoa và ngôi trường học

C. sự thiếu vắng thức ăn

Xem thêm: giải quyết bài tập về nhà

D. ĐK sinh sống nghèo khó nàn

6. Những biện pháp tại đây KHÔNG được người phát biểu kể đến?

A. hỗ trợ những cách thức trấn áp sinh đẻ đáng tin cậy và ko tốn kém

B. dạy dỗ con cái người

C. tư vấn cho những người dân dùng cách thức trấn áp sinh sản

D. tiến hành đích thị quyết sách plan hóa gia đình

Audio script: (Bài nghe)

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured lớn have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year năm ngoái.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than vãn others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due lớn the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how lớn solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions lớn the problems. The first is lớn educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is lớn provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is lớn strictly implement a family planning policy. And the fourth is lớn exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You’re welcome.

Dịch bài:

Phóng viên: Chào bữa tối những quý cô và những quý ông. Trong lịch trình của Shop chúng tôi tối ni, Shop chúng tôi cực kỳ vinh hạnh được đón nhận TS Brown, một Chuyên Viên về số lượng dân sinh có tiếng trái đất. Tiến sĩ Brown, ông hoàn toàn có thể mang đến Shop chúng tôi biết vài điều về số lượng dân sinh thế giới?

Tiến sĩ Brown: Vâng, với bên trên 6.700 triệu con người bên trên trái đất lúc bấy giờ, và tổng số này đang được tăng với vận tốc khoảng chừng 76 triệu 1 năm. Các Chuyên Viên bảo rằng vô năm năm ngoái, số lượng dân sinh trái đất hoàn toàn có thể lên tới mức 7 tỷ người.

Phóng viên: Liệu toàn bộ những nước bên trên trái đất với nằm trong vận tốc tăng số lượng dân sinh không?

Dr. Brown: Không, bọn họ ko. Dân số tăng thời gian nhanh ở một số trong những điểm bên trên trái đất đối với những nước không giống. Châu Mỹ Latinh hàng đầu. Châu Phi loại nhì và châu Á loại tía.

Phóng viên: Lý tự chủ yếu cho việc bùng phát số lượng dân sinh là gì?

Tiến sĩ Brown: Vâng, tôi nghĩ về nguyên nhân đó là sự rời tỷ trọng tử vong. Vấn đề này là vì sự nâng cao của ĐK sinh sống và đỡ đần hắn tế.

Phóng viên: Tôi tin cẩn rằng sự bùng phát của số lượng dân sinh làm nên đi ra nhiều yếu tố. Đúng không?

Tiến sĩ Brown: Vâng, đích thị vậy. Nó tạo nên thật nhiều yếu tố như thiếu hụt thực phẩm, thiếu hụt những khám đa khoa và ngôi trường học tập, thong manh chữ và nút sinh sống thấp.

Phóng viên: Ông hoàn toàn có thể thể hiện một số trong những khêu ý về kiểu cách giải quyết và xử lý những yếu tố này không?

Tiến sĩ Brown: Tôi nghĩ về, với một số trong những biện pháp mang đến yếu tố. Thứ nhất là dạy dỗ loài người và thực hiện mang đến bọn họ trí tuệ được nguy hại nhận thêm con cái. Thứ nhì là hỗ trợ những giải pháp trấn áp sinh đẻ đáng tin cậy, ko tốn tầm thường. Thứ tía là tiến hành đích thị quyết sách plan hóa mái ấm gia đình. Và loại tư là tiến hành những quyết sách thưởng và trị nghiêm nhặt và công bình.

Phóng viên: Cảm ơn thật nhiều vì thế đang được ở nằm trong Shop chúng tôi tối ni, BS Brown.

Tiến sĩ Brown: Không với gì.


Task 2 trang 85 sgk Tiếng Anh 11

Listen again and answers the following questions.

(Nghe lại và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. According lớn experts, what will the population of the world be by the year 2015?

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

3. According lớn the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

4. According lớn the expert, what problems does population explosion cause lớn the world, particularly lớn developing countries?

5. How many solutions did the expen offer and what are they?

Answer: (Trả lời)

1. Over 7 billion.

2. He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than vãn others.

3.The reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.

4. They are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.

5. The expert offered 4 solutions. They are

– lớn educate people and make them aware of the danger of having more children

– lớn provide safe, inexpensive birth-control methods

– lớn strictly implement a family planning policy

– lớn exercise strict and fair reward and punishment policies.

Tạm dịch:

1. Theo những Chuyên Viên, cho tới năm năm ngoái số lượng dân sinh trái đất là bao nhiêu? ⇒ Hơn 7 tỉ.

2. Chuyên gia phát biểu gì về tỉ lệ thành phần cải tiến và phát triển số lượng dân sinh ở một số trong những điểm bên trên thế giới? ⇒ Ông bảo rằng tỉ lệ thành phần phát triển số lượng dân sinh trái đất ở những điểm không giống nhau bên trên trái đất rất khác nhau. Dân số cải tiến và phát triển ở một số trong những điểm thời gian nhanh rộng lớn điểm không giống.

3. Theo Chuyên Viên, vì thế sao tỉ lệ thành phần tử vong giảm? ⇒ nguyên nhân là vì rời tỷ trọng tử vong là nâng cao công ty sức mạnh xã hội và đỡ đần hắn tế.

4. Theo Chuyên Viên, sự bùng phát số lượng dân sinh tạo nên yếu tố gì mang đến trái đất, nhất là những nưởc đang được trị triển? ⇒ Đó là việc thiếu hụt thực phẩm, thiếu hụt khám đa khoa và ngôi trường học tập, thong manh chữ và ĐK sinh sống nghèo khó nàn.

5. Chuyên gia đã lấy đi ra từng nào biện pháp và những biện pháp này đó là gì?

⇒ Chuyên gia thể hiện 4 giái pháp. Đó là

– dạy dỗ loài người và thực hiện mang đến bọn họ ý thức được côn trùng nguy nan khi có không ít con cái hơn

– hỗ trợ giải pháp trấn áp tỉ lệ thành phần sinh đáng tin cậy và ko tốn kém

– tiến hành nghiêm chỉnh quyết sách plan hóa gia đình

– tiến hành những quyết sách thưởng trị công bình và nghiêm chỉnh minh.


3. After you listen trang 85 sgk Tiếng Anh 11

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage.

(Nghe lại. Làm việc theo đuổi group. Tóm tắt đại ý của đoạn đối thoại.)

Answer: (Trả lời)

Học sinh hoàn toàn có thể tóm lược vày những câu tiếng những thắc mắc sau:

– How many questions did the interview ask?

– What is the interview about?

– What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes lớn the world, particularly lớn developing countries, and the solutions lớn the problems?

Tạm dịch:

– Phóng viên đang được chất vấn từng nào câu hỏi?

– Cuộc phỏng vấn về cái gì?

– Chuyên gia đang được phát biểu gì về số lượng dân sinh trái đất, nguyên vẹn nhân bùng phát số lượng dân sinh, những yếu tố tạo nên mang đến trái đất nhất là những nước đang được cải tiến và phát triển, và biện pháp của yếu tố này là gì?


D. WRITING trang 86 sgk Tiếng Anh 11

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 – 120 words, describing the information in the chart.

(Nghiên cứu giúp kĩ biểu vật sau đây, tiếp sau đó viết lách một quãng văn khoảng chừng 100 – 120 kể từ, mô tả vấn đề vô biểu vật.)

Useful language:

– it can be seen that

– distributed unevenly

– trương mục for … per cent

– more than vãn double the population of

– half as much as/ nearly half of

– rank first/last

You may begin with:

The chart shows the distribution of world population by region. …

Answer: (Trả lời)

The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world’s population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren’t often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can’t tư vấn their children well and lead a poor life whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people’s living conditions are much better than vãn those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% – 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

– hoàn toàn có thể bắt gặp rằng

– được phân bổ ko đồng đều

– cướp khoảng chừng … Phần Trăm

– rộng lớn gấp hai số lượng dân sinh của

– vày phân nửa của

– xếp thứ hạng cao nhất/ thấp nhất

Bạn hoàn toàn có thể chính thức bằng: Biểu vật thể hiện tại sự phân bổ của số lượng dân sinh trái đất theo đuổi điểm. …

Biểu vật đã cho chúng ta biết sự phân bổ của số lượng dân sinh trái đất theo đuổi điểm. Nhìn cộng đồng, hoàn toàn có thể thấy rằng số lượng dân sinh trái đất được phân bổ không đồng đều bên trên trái đất. Tỷ lệ số lượng dân sinh ở châu Á là tối đa vô tứ châu lục: 32% ở Nam Á và 26% ở Đông Á. Hầu không còn những vương quốc ở Á Lục đều là những nước đang được cải tiến và phát triển. Mọi người thông thường không sở hữu và nhận thức được kết quả của sự việc bùng phát số lượng dân sinh. Vì vậy, mái ấm gia đình của mình thông thường là những mái ấm gia đình tấp nập con cái. Họ ko thể tương hỗ con cháu của mình chất lượng tốt và kéo theo cuộc sống đời thường nghèo khó nàn, trong những lúc bên trên châu Âu, tỷ trọng số lượng dân sinh ở 15% và 11% ở châu Phi. Hầu không còn những vương quốc ở Châu Âu đều là những nước cải tiến và phát triển và ĐK sinh sống của những người dân chất lượng tốt rất nhiều đối với ở châu Á và châu Phi, điểm có không ít người nghèo khó nhất bên trên trái đất. Tại Mỹ, tỷ trọng số lượng dân sinh ở Mỹ Latinh là 14% – 8%, điểm có không ít người dân có nút sinh sống thấp và 6% ở Bắc Mỹ, điểm có không ít người giàu sang. Tại những vùng biển, con số dân cư thấp rất nhiều và tỷ trọng số lượng dân sinh đơn thuần 2%.


E. Language Focus trang 86 sgk Tiếng Anh 11

Pronunciation: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr/ – /kw/

Grammar:

1. Conditional types 1 and 2 (revision)

2. Conditional type 3 (revision)

3. Conditional in reported speech

Tạm dịch:

– Phát âm: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr/ – /kw/

– Ngữ pháp:

1. Câu ĐK loại 1 và 2 (ôn tập)

2. Câu ĐK loại 3 (ôn tập)

3. Câu ĐK vô câu tường thuật


1. Pronunciation trang 87 sgk Tiếng Anh 11

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)


Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành hiểu lớn những câu sau)

A: Didn’t you go lớn the cricket club?

B: Yes, I did go lớn the cricket club.

A: Was it crowded?

B: Quite crowded.

A: Was Greg there?

B: Greg was there, yes. And Robert Queen was there, too.

A: Does Robert Queen lượt thích cricket?

B: No, he doesn’t. He quarrelled with Greg. He went lớn the pub and drank some glasses of beer.

A: Oh dear!

B: Mm. Shall I take your clothes lớn the cleaner’s?

Tạm dịch:

A: quý khách hàng đang đi đến câu lạc cỗ đá cầu à?

B: Ừm, bản thân đang đi đến câu lạc cỗ đá cầu.

A: Có tấp nập nhiều không?

B: Khá tấp nập.

A: Greg với cơ không?

B: Greg ở cơ, với. Và Robert Queen cũng ở cơ nữa.

A: Robert Queen quí đá cầu à?

B: Không. Anh ấy tranh cãi với Greg. Họ tới quán rượu và tu vài ba ly bia.


2. Grammar trang 87 sgk Tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 87 sgk Tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the correct size. Add ’ll/will or ’d/would if necessary.

(Chia những động kể từ vô ngoặc ở dạng đích thị. Thêm ‘ll/will, hoặc ‘d/would nếu như quan trọng.)

1. I (drive)………… lớn work if I had a xế hộp.

2. Where in Vietnam would you lượt thích lớn live if you (can) ……….choose?

3. If the weather (be) ………….good, we will have lunch outside.

4. If the company offers u a job, I think I (take) ………..it.

5. Many people would be out of work if that factory (close) ………….down.

6. It you finish before 4:30, I (come) …………..and pick you up.

Answer: (Trả lời)

1. world drive 3. Is 5. closed

2. could choose 4. will take 6. will come

Tạm dịch:

1. Tôi tiếp tục lái xe hơi đi làm việc nếu như tôi với xe hơi.

2. quý khách hàng tiếp tục sinh sống ở đâu của nước Việt Nam nếu như chúng ta có thể lựa chọn lựa?

3. Nếu khí hậu đẹp mắt, tất cả chúng ta tiếp tục ăn trưa ngoài cộng đồng.

4. Nếu doanh nghiệp lớn mang đến tôi việc thực hiện, tôi nghĩ về tôi tiếp tục nhận.

5. hầu hết người tiếp tục thất nghiệp nếu như nhà máy sản xuất ngừng hoạt động.

6. Nếu chúng ta hoàn thành xong trước 4:30 bản thân sẽ tới và đón chúng ta.


Exercise 2 trang 88 sgk Tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the correct size.

(Chia những động kể từ vô ngoặc ở dạng đích thị.)

1. They would have paid you more if they (be told)……….of its value.

2. If I (realise) ………..that Greg wanted lớn get up early, I would have woken him up.

3. If you had had breakfast, you (not/be)………….hungry.

4. If they had had enough money, they (buy)……………that house.

5. If he (study) ……………harder, he would have passed the exams.

Answer: (Trả lời)

1. had been told 4. would have bought

2. had realized 5. had studied

3. wouldn’t have been

Tạm dịch:

1. Họ tiếp tục trả chi phí cho chính mình nếu như bọn họ được làm giá.

2. Nếu tôi quan sát Greg ham muốn dậy sớm tôi tiếp tục thức tỉnh anh ấy.

3. Nếu chúng ta bữa sớm các bạn sẽ ko đói bụng.

4. Nếu bọn họ với đầy đủ chi phí bọn họ tiếp tục mua sắm tòa nhà cơ.

5. Nếu anh ấy học tập chịu thương chịu khó rộng lớn, anh ấy tiếp tục đỗ kỳ thi đua.


Exercise 3 trang 89 sgk Tiếng Anh 11

Change the following conditional sentences into reported speech.

(Chuyển những câu ĐK sau trở thành câu trần thuật.)

1. “I will come lớn see you if I have time,” the man said lớn her.

2. “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.

3. “If it doesn’t rain, we will go out with you,” they said lớn u.

4. “What would you tự if you were a billionaire?” the man asked the woman.

5. “If you had asked u, I would have lent you my motorbike.” the man said lớn u.

6. “They would be very disappointed if you did not come,” the man said lớn his daughter.

7.“I’m sure they will understand if you explain the situation lớn them” the boy said lớn the girl.

Answer: (Trả lời)

1. The man told her he would come lớn see her if he had time.

2. He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. They told u if it didn’t rain, they would go out with u.

4. The man asked the woman what she would tự if she were a billionaire.

5. The man told u if I had asked him, he would have lend u his motorbike.

6. The man told his daughter the would be very disappointed if she didn’t come.

7. The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation lớn them.

Tạm dịch:

1. Người con trai phát biểu với cô ấy ” Tôi sẽ tới bắt gặp cô nếu như tôi với thời hạn.” ⇒ Người con trai phát biểu với cô ấy rằng ông sẽ tới bắt gặp cô nếu như ông với thời hạn.

2. Anh ấy chất vấn cô ấy ” quý khách hàng tiếp tục làm cái gi nếu như ai cơ giẫm lên chân bạn?” ⇒ Anh ấy chất vấn cô ấy rằng cô ấy tiếp tục làm cái gi nếu như với ai cơ giẫm lên chân cô.

3. Họ phát biểu với tôi ” Nếu trời ko mưa tôi tiếp tục ra đi ngoài với chúng ta.” ⇒ Họ phát biểu với tôi rằng nếu như trời ko mưa bọn họ tiếp tục ra đi ngoài với tôi.

4. Người con trai chất vấn người phụ phái nữ ” Bà tiếp tục làm cái gi nếu như bà là tỉ phú?” ⇒ Người con trai chất vấn người phụ phái nữ rằng bà ấy tiếp tục làm cái gi nếu như bà là tỉ phú.

5. Người con trai phát biểu với tôi ” Nếu chúng ta chất vấn tôi tôi tiếp tục cho chính mình mượn xe pháo máy của tôi.” ⇒ Người con trai phát biểu với tôi rằng nếu như tôi chất vấn ông ấy thì ông tiếp tục mang đến tôi mượn xe pháo máy của ông.

6. Người con trai phát biểu với phụ nữ ” Họ tiếp tục cực kỳ tuyệt vọng nếu như con cái ko cho tới.” ⇒ Người con trai phát biểu với phụ nữ rằng bọn họ tiếp tục cực kỳ tuyệt vọng nếu như cô bé bỏng ko cho tới.

7. Cậu bé bỏng phát biểu với cô bé bỏng ” Mình chắc hẳn rằng bọn họ tiếp tục hiểu nếu như khách hàng lý giải trường hợp với bọn họ.” ⇒ Cậu bé bỏng bảo với cô bé bỏng rằng cậu bé bỏng chắc chắn rằng bọn họ tiếp tục hiểu nếu như cô bé bỏng lý giải trường hợp với bọn họ.


F. Vocabulary (Phần Từ vựng)

Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
birth-control method /ˈbɜːθ kəntrəʊlˈmeθəd/ phương pháp giới hạn sinh đẻ
decrease v /dɪˈkriːs/ giảm đi
double v /ˈdʌbl/ gấp đôi
family planning /ˌfæməli ˈplænɪŋ/ kế hoạch hóa gia đình
figure n /ˈfɪɡə(r)/ con số
increase v /ɪnˈkriːs/ gia tăng, tăng lên
limit v /ˈlɪmɪt/ hạn chế, giới hạn
overpopulation n /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ sự tấp nập dân quá mức
petroleum n /pəˈtrəʊliəm/ dầu mỏ, dầu lửa
probably adv /ˈprɒbəbli/ có lẽ, với thể
raise animals /reɪz ˈænɪml/ nuôi động vật
Third World thế giới loại ba

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn luyện câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 còn hoàn toàn có thể được gọi là câu ĐK lúc này hoàn toàn có thể với thiệt. Ta dùng câu ĐK loại 1 nhằm đưa ra một ĐK hoàn toàn có thể tiến hành được vô lúc này và nêu thành quả hoàn toàn có thể xẩy ra.

Công thức câu ĐK loại 1

Công thức: If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you.

Should you come into my garden, my dog will bite you.

2. Ôn luyện câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 còn được gọi là câu ĐK không tồn tại thực ở lúc này. Điều khiếu nại ko thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này, ĐK chỉ là một trong fake thiết, một ước ham muốn ngược ngược với tình hình lúc này.

Công thức: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Were + S + lớn + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Were I lớn learn Russian, I would read a Russian book.

3. Ôn luyện câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 là câu ĐK không tồn tại thực vô quá khứ. Điều khiếu nại ko thể xẩy ra vô quá khứ, chỉ mang tính chất ước ham muốn vô quá khứ, một fake thiết ngược ngược với tình hình ở quá khứ.

Công thức: If + S + had + V(quá khứ phân từ), S + would + have + V(quá khứ phân từ)

Đảo ngữ: Had + S + V(quá khứ phân từ), S + would have + (quá khứ phân từ)

Ví dụ:

If he had trained hard, he would have won the match.

Had he trained hard, he would have won the match.

4. Câu ĐK vô tiếng phát biểu loại gián tiếp (conditional in reported speech)

Câu ĐK loại 1 gửi sang trọng loại 2

Ví dụ: He said, ” If it rain heavily, I will stay at home” → He said (that) if it rained heavily, he would stay at trang chính.

Câu ĐK loại 2 và 3: Không thay đổi động từ

Ví dụ:

She said ,”If I had enough money, I would buy a new xế hộp.

→ She said (that) if she had enough money , she would buy a new xế hộp.

The teacher said, “If Jones had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.”

→ The teacher said (that) if Jones had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.

Note: Khi gửi 1 thắc mắc kể từ thẳng sang trọng loại gián tiếp, cần thiết để ý địa điểm của ngôi nhà ngữ, động kể từ và không thể lốt chấm chất vấn.

Ví dụ: She asked u,”What would he tự if he were a king?”

→ She asked u what he would tự if he were a king.


Bài trước:

 • Unit 6. Competitions trang 66 sgk Tiếng Anh 11

Bài tiếp theo:

 • Unit 8. Celebrations trang 90 sgk Tiếng Anh 11

Xem thêm:

 • Các bài xích Tiếng Anh 11 khác
 • Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Ngữ văn lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Tiếng Anh lớp 11 thí điểm
 • Để học tập chất lượng tốt môn Vật lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Sinh học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Lịch sử lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Địa lí lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn Tin học tập lớp 11
 • Để học tập chất lượng tốt môn GDCD lớp 11

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm kèm cặp câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những thắc mắc, bài xích luyện vô Unit 7. World population trang 80 sgk Tiếng Anh 11 rất đầy đủ, cụt gọn gàng và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta thực hiện bài xích Tiếng Anh tốt!


“Bài luyện nào là khó khăn đang được với vanhocnghethuatninhbinh.org.vn“

Xem thêm: Soạn bài "Khái quát lịch sử tiếng Việt" Môn Ngữ văn Lớp 10