Xicloankan Môn Hóa học Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tập bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi dò thám hiểu về “Xicloankan”.

1, Xicloankan.

Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng, chỉ chứa chấp links đơn nhập phân tử.

Bạn đang xem: Xicloankan Môn Hóa học Lớp 11

Công thức: CnH2n (n>=3).

Cách gọi thương hiệu một trong những monoxiclankan = số chỉ địa điểm nhánh+tên nhánh+xiclo+tên mạch chính+an.

Một số xicloakan đồng phân ứng với công thức phân tử C6H12 là: xiclohexan, metylxiclopentan, dimetylxiclobutan, trimetylxicopropan.

Các vẹn toàn tử cacbon links cùng nhau vị links dẫn đến mạch vòng nhập phân tử xicloankan. Nguyên tử cacbon của vòng links với những vẹn toàn tử hidro hoặc gốc ankyl.

2, Tính hóa chất.

a, Phản ứng thế: vẹn toàn tử hidro nhập phân tử xicloankan bị thế vị vẹn toàn tử halogen Lúc được thắp sáng hoặc đun giá.

b, Phản ứng nằm trong.

Xiclopropan, xiclobutan đem những phản xạ nằm trong hé vòng:

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!

Xiclopropan ứng dụng với hỗn hợp brom hoặc axit:

c, Phản ứng tách.

d, Phản ứng cháy.

Xicloankan cháy lan nhiệt:

Xem thêm: kế hoạch ôn thi tết

3, Điều chế:

Điều chế chưng chứa chấp dầu lửa và tách H2, đóng góp vòng ankan.

4, Ứng dụng:

Dùng thực hiện nhiên liệu, nguyên vật liệu, dung môi.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn Hóa học tập lớp 11.